Yayınlanma Tarihi: 25 Ocak 2024 - 00:00 | Düzenleme Tarihi: 24 Ocak 2024 - 17:00

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

T.C.

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adres ve kiralama süresi belirtilen işyerleri;

A.2024/K03 sıra numaralı ihale, 02.02.2024 Cuma günü 11:00’de Çukurköy Sanayi Sitesi 20.BLOK No:15 te bulunan boş işyeri 3 yıl süre ile 2.800,00 TL muhammen bedel ile geçici teminatı 5.040,00 TL olmak üzere,

B.2024/K04 sıra numaralı ihale, 02.02.2024 Cuma günü 11:10’da (ÇUKURHAN) Çukurköy mah. Menderes cad. A blok zemin kat BB2/45A birinci ve bodrum katla irtibatlı tripleks işyeri (88,1+66,6+52,2) te bulunan boş işyeri 3 yıl süre ile 6.500,00 TL muhammen bedel ile geçici teminatı 7.020,00 TL olmak üzere,

C.2024/K05 sıra numaralı ihale, 02.02.2024 Cuma günü 11:20’de Belediye Pasajı No:Z-18 te bulunan boş işyeri 3 yıl süre ile 1.000,00 TL muhammen bedel ile geçici teminatı 1.040,00 TL olmak üzere,

D.2024/K06 sıra numaralı ihale, 02.02.2024 Cuma günü 11:30’da Çukurköy Sanayi Sitesi 33.blok No:4 te bulunan boş işyeri 5 yıl süre ile 2.750,00 TL muhammen bedel ile geçici teminatı 4.950,00 TL olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre açık artırma suretiyle kiraya sunulacaktır.

2.İhale 02.02.2024 tarihinde saat 11:00’ de Belediye Encümeni huzurunda başlayacaktır.

3.İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

Gerçek Kişilerden:

A- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu

B- İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname

C- İkametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı.

D- Şartname bedelinin (250 TL) Belediyemiz veznelerine yatırılmış makbuzu.

E- Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

Tüzel Kişilerden:

A- Gerçek kişilerden istenen a, b, c, d. e maddeleri

B- Bağlı olduğu Dernek, Birlik, Vakıf, Oda kayıt ve faaliyet belgesi.

C- Noter tasdikli imza sirküleri

D- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

4.Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.

 

 

#ilangovtr

Basın No: ILN01969155

Giriş Yap

Kütahya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!