Yayınlanma Tarihi: 26 Ocak 2024 - 00:00 | Düzenleme Tarihi: 25 Ocak 2024 - 19:12

Taşınmaz Satış İlanı

KÜTAHYA/HİSARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerdeki yukarıda yazılı taşınmazlar;

Hisarcık Belediye Meclisinin 07.07.2023 tarih ve 29 sayılı kararı ile 28.12.2023 tarih ve 41 nolu kararıyla satış yetkisi Hisarcık Belediye Encümenine verilmiştir. Hisarcık Belediye Encümeninin 17.01.2024 tarih ve 05 sayılı kararı ile belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak yazılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Artırma Usulü” ihale yoluyla satılacaktır.

2-İhale tarihi 02.02.2024 Cuma günü listede belirtilen saatlerde Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:8 Hisarcık Belediye Hizmet Binası Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3-İhaleye katılacak olanların ihale evraklarınım engeç 01.ŞUBAT.2024 Perşembe günü Saat:17.30”a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar Kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların her bir taşınmaz için ayrı ayrı 250,00.-TL”e Doküman bedeli yatırmaları gerekmektedir. Doküman bedeli yatırmayanların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

5-Satış listesindeki (8. Sıra dâhil 15.nci sıra dâhil olan taşınmazlar) 82. Yıl Mahallesi Sanayi Sitesinde Oto Satış Galerisi olarak satılacak olup satın alan kişi/kişilerce başka amaçla kullanılmayacaktır.

6-İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;

(A)Gerçek kişi olması halinde:

1) Dilekçe, İkamet Belgesi, T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi,

2) Türkiye’de tebligat adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası, mail adresi,

3) Vekil ise Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Beyannamesi,

4) Hisarcık Belediyesine Yapılandırma harici ve ödeme günü geçmiş borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

5) Geçici Teminata ait Alındı Belgesi veya Banka Teminat Mektubu.(Süresiz ve Limit içi)

(B)Tüzel Kişi Olması halinde:

1-Dilekçe,

2- Türkiye’de tebligat adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası, mail adresi,

3-Tüzel Kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

4-Vekil ise Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Beyannamesi,

5-Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar Sicil Kayıt Belgeleri(2024 Yılı Tüzel Kişi)

6- Hisarcık Belediyesine Yapılandırma harici ve ödeme günü geçmiş borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

7-Geçici Teminata ait Alındı Belgesi veya Banka Teminat Mektubu.(Süresiz ve Limit içi)

(C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde

1-Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve A ile b bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7-ÖDEME ŞEKLİ:

1) İhale ile satılacak olan taşınmazların bedeli ihale sonucu peşin olarak engeç ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içersinde ödenecek olup taksitle ödemek isteyenlerin ihale bedelinin tebliğinden itibaren 15 gün içersinde %50”sini (8.nci sıradan 15.nci sıraya kadar olanların % 20 KDV”si ile birlikte) kalan %50 kısmını aylık %2 fazlası ile 2 eşit taksitte 20.Mart.2024 ve 20.Nisan.2024 tarihlerinde ödenecektir.

8-DİĞER HUSUSLAR:

1)Yukarıda yazılı taşınmazlardan 02.ŞUBAT.2024 tarihindeki ihalede talipli çıkmayıp satılamayan taşınmaz olur ise talep alınarak aynı şartlar ve muhammen bedeller üzerinden 16.ŞUBAT.2024 tarihinde saat:10.00”da başlamak üzere sırasıyla yeniden ihale ile satılacaktır.

2)Kanunun öngördüğü Tapu Harcı, Tapu masrafları ve Kati Teminat %6 alıcıya aittir. Kati Teminat ihale sonucu oluşacak bedelin ödenmesi esnasında mahsuplaşma yapılacaktır.

#ilangovtr

Basın No: ILN01970551

Giriş Yap

Kütahya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!