Yayınlanma Tarihi: 25 Ocak 2024 - 00:00 | Düzenleme Tarihi: 24 Ocak 2024 - 18:10

Kütahya Belediye Başkanlığından

İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Kiralama İhalesi

1.Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazın şartname hükümlerine göre tabloda karşısında yazılı olan kira süresi kadar işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

2.Taşınmazın kira süresi tabloda yazılı olduğu şekildedir.

3.İhale sonucu belirlenecek olan kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.

4.Kira Ödemeleri:

4.1.Kira bedeli aylık kira bedeli olup her ayın son iş gününe kadar ödenecektir.

 

İhale Tarihi / Günü / Saati : 01 Şubat 2024 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatte
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

S. N.

Taşınmaz Mevkii

Kiralama Süresi

(Yıl)

Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

Çalca Mahallesi 2. Etap 3 No.lu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (1.379,00 m²)

3 Yıl

Aylık

9.100,00

9.830,00

14.00

5.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):

5.1.İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. (Tebligat adresi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası, şartnamede yazılı olan hususlarda herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı)

5.2.İhale ile ilgili geçici teminat bedellinin ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

5.3.Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 15 gün içinde alınmış borcu yoktur belgesi aslı,

5.4.İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,

5.5.Yukarıda istenen evraklara ek olarak:

5.5.1.Gerçek kişiler için:

5.5.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,

5.5.1.2.Başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5.5.2.Tüzel kişiler için (Şirket, Dernek vb.):

5.5.2.1.Geçerliliği devam eden tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge, (Yetki Belgesi)

5.5.2.2.Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri,

5.5.2.3. Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

5.5.2.4.Dernekler için; Dernek tüzüğü ve karar defteri,

5.5.3.Ortak girişim olması durumunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak noter tasdikli ortak girişim belgesi,

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü en geç ihaleye girmek istediği taşınmazın karşısında yazılı olan saate kadar Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 2’nci katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.

İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.

 

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr

Basın No: ILN01969498

Giriş Yap

Kütahya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!