Yayınlanma Tarihi: 24 Ocak 2024 - 00:00 | Düzenleme Tarihi: 23 Ocak 2024 - 21:30

Kütahya Belediye Başkanlığından

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Kiralama İhalesi
1. Mülkiyetleri / tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre tabloda karşısında yazılı olan kira süresi kadar işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
2. Taşınmazların kira süreleri tabloda yazılı olduğu şekildedir.
3. İhale sonucu belirlenecek olan kira bedelleri -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.
4. Kira Ödemeleri:
4.1. Kira bedelleri aylık kira bedeli olup her ayın son iş gününe kadar ödenecektir.

İhale Tarihi / Günü / Saati : 30.01.2024 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

S. N. Taşınmaz Mevkii Kiralama Süresi
(Yıl)
Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1 Alipaşa Mahallesi 67 Ada 69 Parsel Şehit Cengiz Tekdemir Caddesi Beyzade Sok. Öğretmenevi Arkası Katlı Otopark No: 2 (80 Araçlık) 1.Kat: 1150 m²+2.Kat: 1150 m²+ 3.Kat: 1150 m²+4.Kat 1065 m²        Toplam.:4515 m² 5+5 Yıl Aylık
25.000,00
45.000,00 14.00
2 Mecidiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Küçük Hamam Yanı Park- Büfe Çay Bahçesi No:59/1 Kapalı Alan: 20,00 m²- Açık Alan:135,00 m²) 5+5 Yıl Aylık
20.000,00
36.000,00 14.05
3 Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel Yenibosna Yolu Caddesi H Blok No:12/8 Zemin Kat 1 Nolu (258,95 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
8.500,00
15.300,00 14.10
4 Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel Yenibosna Yolu Caddesi H Blok No:12/8 Zemin Kat 3 Nolu (258,95 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
8.500,00
15.300,00 14.15
5 Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel Yenibosna Yolu Caddesi H Blok No:12/8 Zemin Kat 7 Nolu (258,95 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
8.500,00
15.300,00 14.20
6 Maruf Mahallesi 271 Ada 6 Parsel 1. Samanpazarı Sokak No:12 Akalın Konağı (275,41 m²) 5+5 Yıl Aylık
8.000,00
14.400,00 14.25
7 Evliya Çelebi Mahallesi 623 Ada 170 Parsel Nafia Garaj Yolu Caddesi Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt Eğitim Tesisleri Altında Bulunan İşyeri No:8/D Zemin Kat No:4 (52,00 m²) 5+5 Yıl Aylık
6.000,00
10.800,00 14.30
8 Evliya Çelebi Mahallesi 623 Ada 170 Parsel Nafia Garaj Yolu Caddesi Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt Eğitim Tesisleri Altında Bulunan İşyeri No:8/E Zemin Kat No:5 (38,00 m²) 5+5 Yıl Aylık
4.500,00
8.100,00 14.35
9 100.Yıl Mahallesi Afyon Yolu Araç Muayene İstasyon Yan Kısmı Park- Büfe -Çay Ocağı (20,00 m²) 5+5 Yıl Aylık
5.000,00
9.000,00 14.40
10 Ağaçköy Mahallesi 5875 Ada 1 Parsel  Olucak Caddesi Sosyo Kültürel Merkezi (Muhtarlık Altı ) Zemin Kat No:46/A (163,58 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
2.500,00
4.500,00 14.45
11 Pirler Mahallesi 2878 Ada 1 Parsel Germiyan Caddesi Şapçı İş Merkezi No:2 (10,10 m²) Zemin Kat 10 Nolu İşyeri 5+5 Yıl Aylık
1.500,00
2.700,00 14.50
12 Cemalettin Mahallesi Küçük Ağa Sokak (Anadolu Köy Garajı) 166 Ada 155 Parsel No:2 (12,00 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
1.300,00
2.340,00 14.55
13 Cemalettin Mahallesi Küçük Ağa Sokak (Anadolu Köy Garajı) 166 Ada 155 Parsel No:3 (6,00 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
650,00
1.170,00 15.00
14 Cemalettin Mahallesi Küçük Ağa Sokak (Anadolu Köy Garajı) 166 Ada 155 Parsel No:5 (6,00 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
650,00
1.170,00 15.05
15 Cemalettin Mahallesi Küçük Ağa Sokak (Anadolu Köy Garajı) 166 Ada 155 Parsel No:7 (6,00 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
650,00
1.170,00 15.10
16 Cemalettin Mahallesi Küçük Ağa Sokak (Anadolu Köy Garajı) 166 Ada 155 Parsel No:8 (6,00 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
650,00
1.170,00 15.15
17 Balıklı Mahallesi 1661 Ada 67 Parsel Rüstem Paşa Sokak Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Altı Zemin Kat No:1 (6,90 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
700,00
1.260.00 15.20
18 Balıklı Mahallesi 1661 Ada 67 Parsel Rüstem Paşa Sokak Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Açık Alan No:24 (12,25 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
800,00
1.440,00 15.25
19 Balıklı Mahallesi 1661 Ada 67 Parsel Rüstem Paşa Sokak Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Açık Alan No:26 (12,25 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
1.000,00
1.800,00 15.30
20 Balıklı Mahallesi 1661 Ada 67 Parsel Rüstem Paşa Sokak Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Açık Alan No:28 (12,25 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
800,00
1.440,000 15.35
21 Balıklı Mahallesi 1661 Ada 67 Parsel Rüstem Paşa Sokak Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Açık Alan No:30 (12,25 m²) İşyeri 5+5 Yıl Aylık
1.000,00
1.800,00 15:40

5. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
5.1.İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. (Tebligat adresi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası, şartnamede yazılı olan hususlarda herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı)
5.2.İhale ile ilgili geçici teminat bedellinin ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
5.3.Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 15 gün içinde alınmış borcu yoktur belgesi aslı,
5.4.İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,
5.5.Yukarıda istenen evraklara ek olarak:
5.5.1.Gerçek kişiler için:
5.5.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
5.5.1.2.Başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
5.5.2.Tüzel kişiler için (Şirket, Dernek vb.):
5.5.2.1.Geçerliliği devam eden tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge, (Yetki Belgesi)
5.5.2.2.Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri,
5.5.2.3.Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
5.5.2.4.Dernekler için; Dernek tüzüğü ve karar defteri,
5.5.3.Ortak girişim olması durumunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak noter tasdikli ortak girişim belgesi,
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü en geç ihaleye girmek istediği taşınmazın karşısında yazılı olan saate kadar Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 2’nci katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.
İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.
                                                                                                       EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr

Basın No: ILN01965399

Giriş Yap

Kütahya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!