Anasayfa / EKONOMİ / 1 MART’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK TEVKİFAT TABLOSU

1 MART’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK TEVKİFAT TABLOSU

16.02.2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile tevkifat uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nde önemli değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Önceden tevkifata konu olmayan bazı hizmetlerin bu kapsama alınması ve tevkifat oranının bazı işlemler için yükseltilmesi gibi önemli değişikliklerin  olduğu ifade edilen açıklamada, “1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak söz konusu değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

1)KARAYOLUYLA YÜK TAŞIMA HİZMETİ VE TİCARİ REKLAM HİZMETLERİ İÇİN TEVKİFAT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Bilindiği gibi değişiklik öncesi servis taşımacılığı hizmetinde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanıyordu. Değişiklikle, taşımacılık hizmetleri ikiye ayrılarak, servis taşımacılığı ve yük taşıma hizmeti olarak yeniden düzenlendi. Buna göre KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara karayoluyla yapılan yük taşıma hizmetleri için 2/10 oranında tevkifat yapma zorunluluğu geldi. Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükelleflerin yaptığı taşıma hizmetlerinin istisna tutulduğu uygulamada, taşıma hizmetini yüklenen firmanın işi alt mükellefe devretmesi durumunda ise tevkifat yapılmayacak. Yine hem KDV mükelleflerini hem de belirlenmiş alıcıları ilgilendiren yeni bir düzenleme de ticari reklam hizmetleri için 3/10 oranında KDV tevkifatı getirilmesi oldu.

2) 5 MİLYON TL ÜZERİ YAPIM İŞLERİ ALICININ DURUMUNA BAKILMAKSIZIN HER KOŞULDA TEVKİFATA TABİ OLDU

Değişik öncesi, müşterinin Tebliğ’de düzenlenen belirlenmiş alıcılar arasında yer alması durumunda yapım işleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık hizmetleri, tevkifata tabiydi. Düzenlemeyle 5 milyon üzeri inşaat işlerinde artık tüm KDV mükelleflerinin tevkifat yapması gerekecek. Ayrıca bu işlerdeki tevkifat oranı da 3/10’dan 4/10’a yükseltildi.

3) BAZI HİZMETLERİN TEVKİFAT ORANI ARTTIRILDI

Tebliğ ile bazı hizmetlerin tevkifat oranı arttırıldı. Buna göre, Temizlik, çevre bakım işlerindeki oran 7/10’dan 9/10’a, Fason tekstil işlerindeki oran 5/10’dan 7/10’a, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım onarım işlerindeki oran 5/10’dan 7/10’a, Baskı basım hizmetlerindeki oran ise 5/10’dan 7/10’a Yükseltildi.

4) BELİRLENMİŞ ALICILARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Tebliğ’deki vergi sorumlularından olan belirlenmiş alıcılar yeniden belirlendi. Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de bu kapsama dahil edildi.

5) TEVKİFATTAN DOĞAN KDV İADESİNDE ALICININ KDV’Yİ HAZİNEYE ÖDEME ŞARTI GETİRİLDİ

Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde alıcının (tevkifatı yapanın) vergiyi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmesi yeterliydi. Yani bu vergiyi ödeme şartı bulunmuyordu. Düzenleme ile satıcıya iadenin yapılabilmesi için beyan şartına ek olarak tahakkuk eden verginin alıcı tarafından Hazineye ödeme şartı getirildi.

6) DİĞER DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL KDV TEVKİFATI TABLOSU

Yukarıdaki düzenlemelere ek olarak, yapılan bir diğer değişiklik de Tebliğ’de belirtilen hizmetler arasında sayılmasa da aldıkları bütün hizmetler için 5/10 oranında tevkifat yapması zorunlu kurumlara ilave yapılması oldu. Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları bu kapsama dahil edildi. Değişiklikten önce bu zorunluluk sadece 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar için geçerliydi. Kamu Özel İşbirliği Modeli kapsamındaki işlemler ve Devlet Malzeme Ofisi’nin yapacağı alımlara ilişkin de düzenlemeler yapan Tebliğ sonrasında, 01.03.2021 Tarihinden itibaren uygulanacak olan 1.000 TL üzerindeki hizmet ve teslimler, tevkifat oranı, tevkifattan kimin sorumlu olduğuna ilişkin bilgilerin yer aldığı özet tablo şu şekilde:

BELİRLENMİŞ ALICILAR:

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Döner sermayeli kuruluşlar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, Bankalar, Sigorta ve reasürans şirketleri, Sendikalar ve üst kuruluşları Vakıf üniversiteleri, Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler, Kalkınma ve yatırım ajansları

DİĞER HİZMETLER:

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: http://www.muhasebetr.com/

Bu habere de bakabilirsiniz

250 GRAM PİDE 2,5 LİRADAN SATILACAK

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 250 gram susamlı Ramazan pidesinin 2,5 liradan satılacağını açıkladı. Belediye …