Anasayfa / RESMİ İLANLAR / T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2006/180 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2006/180 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Özellikleri            : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Merkez Alayunt Mahallesi 3264 ada 88 parsel sayılı 13.020,85 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz olup borçlu adına tam oranda hisselidir. Taşınmaz sığ profilde olup taşlık yer yer kalkerli toprak yapısına sahip kuru tarım arazisi niteliğindedir. Üzeri boş olup başkaca unsur bulunmamakta, Kütahya Organize Sanayi Bölgesine bitişik olması fiyatını olumlu yönde etkilemiştir. Arazi eğimi kısmen %2-3, kısmen %10-11 olup Alayunt Mahallesi il merkezine 10 km mesafede bulunmaktadır.

Kıymeti : 260.417,00 TL                                                                                                                               KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü     : 03/11/2020 günü 10:15 – 10:20 arası

2. Satış Günü     : 01/12/2020 günü 10:15 – 10:20 arası

Satış Yeri             : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/180 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/09/2020

Bu habere de bakabilirsiniz

DEĞİRMENÖZÜ VE AZOT İSTASYONLARI İÇİN SAHA AYDINLATMASI YAPILMASI T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Değirmenözü ve Azot İstasyonları için Saha Aydınlatması Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 …