Anasayfa / RESMİ İLANLAR / KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü)

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü)

1-Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/a maddelerine göre Açık Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.
2-İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3-Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler tahsil edilecektir.
4-İhaleye konu Yivsiz Av Tüfekleri 26/11/2019 tarihinde 14:00-16:30  saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde görülebilir. İhaleden alınan tüfeklerin teslim edilebilmesi için  yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av tüfeği Ruhsatnamesi (İhaleden alınmış tüfeğin işlenmiş olması),   Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini bulunması zorunludur.
5-İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra NoTaşınmaz NoMahalle / KöyMevkii / Cd /Sk.Pafta NoAda NoParsel NoYüzölçümü (m2)Hazine HissesiCinsiİmar
Durumu
Tahmini BedeliGeçici Teminatİhalenin
TarihiSaati
143010100642Sultanbağı MahallesiOkmeydanı19.L.I15821781,0018/81Pilon YeriBitişik nizam 3 kat yapı adasındadır3.900,00780,0025.11.201909:30
243010100645Sultanbağı MahallesiOkmeydanı19.L.I15835204,0076/204Bahçeli EvBitişik nizam 3 kat yapı adasında16.500,003.300,0025.11.201909:40
343010104727Söğüt KöyüKumtepe21662.420,00TamTarlaİmarsız24.200,004.840,0025.11.201909:50
443010104728Söğüt KöyüKumtepe21671.400,00TamTarlaİmarsız14.000,002.800,0025.11.201910:00
543010120812Söğüt KöyüJ14A09A2A23711.682,43TamArsaİmarsız25.250,005.050,0025.11.201910:10
643010105922Sekiören KöyüKabaağaçJ23C02C1A14044191,33TamHam Toprakİmarsız10.600,002.120,0025.11.201910:20
743010105925Sekiören KöyüKöyiçiJ23B02D2B1431138,63TamArsaİmarsız7.700,001.540,0025.11.201910:30
843010105971Sekiören KöyüAkarcaJ23B02D2C163299735,93TamHam Toprakİmarsız9.600,001.920,0025.11.201910:40
943010105972Sekiören KöyüAkarcaJ23B02D2C163300662,06TamHam Toprakİmarsız8.700,001.740,0025.11.201910:50
1043010105974Sekiören KöyüAkarcaJ23B02D3B1633021.047,80TamHam Toprakİmarsız13.700,002.740,0025.11.201911:00
1143010105975Sekiören KöyüAkarcaJ23B02D3B1633031.215,32TamHam Toprakİmarsız15.800,003.160,0025.11.201911:10
1243010119959Seydi KöyüKöyiçiI24D23B1D10111092.273,11TamArsaİmarsız42.250,008.450,0025.11.201911:20
1343010119960Seydi KöyüKöyiçiI24D23B1D10111101.951,44TamArsaİmarsız36.250,007.250,0025.11.201911:30
1443010119961Seydi KöyüKöyiçiI24D23B1D10111111.086,45TamArsaİmarsız20.250,004.050,0025.11.201911:40
1543010116662Seydi KöyüKöyiçiI24D23B1D10111121.193,76TamArsaİmarsız22.250,004.450,0025.11.201911:50
1643010104937Yoncalı MahallesiEcecik50.K.IV.a11210216,0012/216ArsaAyrık nizam 2 kat yapı adasındadır4.200,00840,0025.11.201912:00
1743010104959Yoncalı MahallesiEcecik50.K.IV.b1251796,009/96ArsaBitişik nizam 2 kat yapı adasındadır3.150,00630,0025.11.201914:00
1843010104969Yoncalı MahallesiEcecik50.K.IV.b1254964,006/64ArsaBitişik nizam 2 kat yapı adasındadır2.100,00420,0025.11.201914:10
1943010104990Yoncalı MahallesiEcecik50.K.IV.b1301477,0025/77ArsaBitişik nizam 2 kat yapı adasındadır8.750,001.750,0025.11.201914:20
2043010105011Yoncalı MahallesiEcecik50.K.IV.b140882,0018/82ArsaBitişik nizam 2 kat yapı adasındadır6.300,001.260,0025.11.201914:30
2143010105081Yoncalı MahallesiEcecik50.K.I.d2142179,009/179Bahçeli Kagir EvBitişik nizam 2 kat yapı adasındadır3.150,00630,0025.11.201914:40
2243010105083Yoncalı MahallesiEcecik50.K.I.d2144230,0014/230ArsaBitişik nizam 2 kat yapı adasındadır4.900,00980,0025.11.201914:50
2343010105243Yoncalı Mahallesi50.K.I.d23622315,0023/315ArsaBitişik nizam 2 kat yapı adasındadır18.550,003.710,0025.11.201915:00
2443010105246Yoncalı Mahallesi50.K.I.d23625105,0012/105ArsaBitişik nizam 2 kat yapı adasındadır4.200,00840,0025.11.201915:10
2543010105261Yoncalı Mahallesi50.K.IV.a2462296,00175/296Bahçeli TemelBitişik nizam 2 kat yapı adasındadır61.250,0012.250,0025.11.201915:20
2643010105288Yoncalı Mahallesi50.K.I.d2512125,0050/125Bahçeli Kagir EvBitişik nizam 2 kat yapı adasındadır17.500,003.500,0025.11.201915:30
2743010105314Yoncalı Mahallesi50.K.I.d2526115,0074/115ArsaBitişik nizam 2 kat yapı adasındadır25.900,005.180,0025.11.201915:40
2843010105647Karaağaç KöyüKaramlıkJ23B01B41068713.744,10TamHam Toprakİmarsız178.700,0035.740,0025.11.201915:50
2943010116300Parmakören MahallesiKaratepe23.M.I319231.639,00705/1639ArsaAyrık nizam 4 kat yapı adasındadır458.250,0091.650,0025.11.201916:00
3043010118528Parmakören MahallesiBeşdönümJ23-b-04-b-4-d402226.253,0315383/625303ArsaAyrık nizam 4 kat yapı adasındadır (Ö.A 5-1)31.000,006.200,0026.11.201909:30
3143010118656Parmakören MahallesiTuzlaJ23-b-04-c-2-b41542600,0017681/60000ArsaAyrık nizam 4 kat yapı adasındadır (Ö.A 5-1)31.000,006.200,0026.11.201909:40
3243010113370Elmacık KöyüSarı BayırI23-c-14-d-2-c11566343,27TamHam Toprakİmarsız2.450,00490,0026.11.201909:50
3343010113410Elmacık KöyüKöy İçiI23-c-14-d-2-c116206522,60TamArsaİmarsız3.700,00740,0026.11.201910:00
3443010113415Elmacık KöyüKöy KenarıI23-c-14-c-2-c116205546,98TamArsaİmarsız3.850,00770,0026.11.201910:10
3543010112258Sulu KöyKöy İçiI23-c-7-b-1-c108576261,32TamHam Toprakİmarsız3.700,00740,0026.11.201910:20
3643010100526Maltepe Mahallesi19M32715179,0017/79Bahçeli Kagir EvBitişik Nizam 2 kat yapı adasında (Ö.A.-3)5.800,001.160,0026.11.201910:30
3743010100531Maltepe Mahallesi18M227157174,00117/174Bahçeli Kagir EvBitişik Nizam 2 kat yapı adasında (Ö.A.-3)39.800,007.960,0026.11.201910:40
3843010100532Maltepe Mahallesi18M227158149,00129/149Bahçeli Kagir EvBitişik Nizam 2 kat yapı adasında (Ö.A.-3)43.900,008.780,0026.11.201910:50
3943010100534Maltepe Mahallesi18M2271511118,0083/118ArsaBitişik Nizam 2 kat yapı adasında, kısmen (Ö.A.-3), kısmen de uygun olmayan (yapı yasaklı) alan içerisindedir.28.250,005.650,0026.11.201911:00
4043010103305Gelinkayası KöyüArpalık20C1A101337269,02TamHam Toprakİmarsız5.500,001.100,0026.11.201911:10
4143010112709Eskiyüreğil KöyüBozan KırıI23-c-13-b-11232382.838,10TamTarlaİmarsız21.500,004.300,0026.11.201911:20
4243010103367Gelinkayası KöyüDere20C1D115165.537,64TamHam Toprakİmarsız139.000,0027.800,0026.11.201911:30
4343010107527Kumluyurt KöyüKüçükekinlikJ27B21A2D1023413.982,39TamHam Toprakİmarsız112.000,0022.400,0026.11.201911:40
4443010108806Muhatboğazı KöyüKöklükJ24A19B2101501.852,22TamTarlaİmarsız46.500,009.300,0026.11.201911:50
4543010108807Muhatboğazı KöyüKöklük101511.757,19TamTarlaİmarsız44.000,008.800,0026.11.201912:00
4643010108808Muhatboğazı KöyüKöklükJ24A19B210152908,28TamTarlaİmarsız23.000,004.600,0026.11.201914:00
4743010108809Muhatboğazı KöyüKöklükJ24A19B210153999,58TamTarlaİmarsız25.000,005.000,0026.11.201914:10
4843010108810Muhatboğazı KöyüKöklükJ24A19B2101541.756,98TamTarlaİmarsız44.000,008.800,0026.11.201914:20
4943010108811Muhatboğazı KöyüKöklükJ24A19B2101552.277,52TamTarlaİmarsız57.000,0011.400,0026.11.201914:30
5043010115759Güvem KöyüKöy CivarıJ23-b-18-c-3-b18311.140,85TamHam Toprakİmarsız15.500,003.100,0026.11.201914:40
5143010117538Güvem KöyüKöy CivarıJ23b18c3b172254.128,81TamHam Toprakİmarsız55.750,0011.150,0026.11.201914:50
5243010107718Akoluk KöyüKöyiçiJ24B16B3D1223087,11TamArsaİmarsız1.300,00260,0026.11.201915:00
5343010118869Makasalanı KöyüJ24B18C111796.027,46TamTarlaİmarsız39.500,007.900,0026.11.201915:10
5443010120780Karaöz KöyüKöyiçi23–c-24-c-1-a1012951.001,26TamArsaİmarsız59.300,0011.860,0026.11.201915:20
5543010109309Karaöz KöyüTaşpınarI23-c-24-c-31043344.838,70TamHam Toprakİmarsız63.000,0012.600,0026.11.201915:30
5643010109338Karaöz KöyüÇamdibiI23-c-24-d-2-b101683.346,76TamHam Toprakİmarsız60.300,0012.060,0026.11.201915:40
5743010110853Yeni Kızılcaören KöyüKemikliI24-d-11-b-1112482.379,77TamTarlaİmarsız23.800,004.760,0026.11.201915:50
5843010110936Yeni Kızılcaören KöyüMezarlık AltıI24-d-11-b-1-c12442.514,07TamTarlaİmarsız50.300,0010.060,0026.11.201916:00
5943010110937Yeni Kızılcaören KöyüMezarlık AltıI24-d-11-b-1-c12473.037,83TamTarlaİmarsız60.800,0012.160,0027.11.201909:30
6043010113683Sırören KöyüKozluca PınarıI23-c-15-a-21015401.190,40TamTarlaİmarsız9.000,001.800,0027.11.201909:40
6143010113704Sırören KöyüKozluca PınarıI23-c-15-a-21015791.206,16TamTarlaİmarsız9.100,001.820,0027.11.201909:50
6243010113824Sırören KöyüKoca SöğütI23-c-15-c-21119964,85TamTarlaİmarsız5.000,001.000,0027.11.201910:00
6343010103834Koçak KöyüKuş PınarıJ24A21a21011212.529,59TamHam Toprakİmarsız20.250,004.050,0027.11.201910:10
6443010103915Koçak Köyüİsmail KöyyakasıJ23b25c11017021.229,74TamTarlaİmarsız9.250,001.850,0027.11.201910:20
6543010109458Yenice KöyüKemer Köprü136145.172,49TamHam Toprakİmarsız57.000,0011.400,0027.11.201910:30
6643010114387Kirazpınar MahallesiJ23-B-04-A-410925.599,00TamArsaAyrık nizam 3 kat yapı adasında kalmaktadır.2.240.000,00448.000,0027.11.201910:40
6743010114393Kirazpınar MahallesiJ23-B-04-A-411514.473,00TamArsaAyrık nizam 3 kat yapı adasında kalmaktadır.1.790.000,00358.000,0027.11.201910:50
6843010119831Paşam Sultan Mahallesi1481049,92TamKerpiç EvKonut alanı60.500,0012.100,0027.11.201911:00
6943010113539Mahmudiye KöyüKöyiçiI23-c-12-b-4-a10390912,63TamHam Toprakİmarsız9.200,001.840,0027.11.201911:10
7043010107019İhsaniye Köyüİstasyonj24-c-01-c-3-b122491.329,52TamTarlaİmarsız133.100,0026.620,0027.11.201911:20
7143010108137Ürünlüçiftliği KöyüKöyiçij24–a-15-c-2-b101744701,43TamHam Toprakİmarsız10.200,002.040,0027.11.201911:30
7243010120717Karacaören Köyüj24-D-04-B-4-C1435399,11TamArsaİmarsız12.000,002.400,0027.11.201911:40
7343010106960Kaynarca KöyüKoru Mevkij24-a-20-b-110113013.187,07TamHam Toprakİmarsız62.000,0012.400,0027.11.201911:50
7443010116098Kızılcaören KöyüKöyiçiJ24c06a01a19716167,17TamArsaİmarsız5.100,001.020,0027.11.201912:00
7543010120223Kızılcaören KöyüKöyiçi10-b-2-b21771.563,17 138/949Ahşap ev ve samanlıkİmarsız7.300,001.460,0027.11.201914:00
7643010116092Kızılcaören KöyüKöyiçiJ24c06a01a19710279,35TamArsaİmarsız9.000,001.800,0027.11.201914:10
7743010100374Hamidiye MahallesiSazakJ23B-10c-4c28161989,00869/989ArsaKısmen bitişik nizam 1 kat, kısmen de bitişik nizam 2 kat yapı adasında olup bir bölümüde yapı yasaklı alanda kalmaktadır.139.909,0027.981,8027.11.201914:20
7843010120719Ağızören KöyüJ23-C-17-C-4-D-2195164,92TamArsaİmarsız1.320,00264,0027.11.201914:30
7943010107811Göçeri KöyüKöy içiJ24-b-21-c-1-a10961.252,08TamArsaİmarsız27.550,005.510,0027.11.201914:40
8043010108053Haymana KöyüAçıklıkJ24C02A1013429.367,912900159/2936791Ham Toprakİmarsız87.100,0017.420,0027.11.201914:50
8143010101196Büyüksaka KöyüBoğaz122010920,35TamTarlaİmarsız27.750,005.550,0027.11.201915:00
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra NoTaşınmaz NoMahalle / KöyMevkii / Cd /Sk.Pafta NoAda NoParsel NoYüzölçümü (m2)Hazine HissesiCinsiKiralanacak AlanKiralama AmacıTahmini Bedeli (İlk Yıl)Geçici Teminatİhalenin
TarihiSaati
143010105800Demirciören KöyüKurtalanıj23b03d4b1153855.436,18TamHam Toprak5436,183 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı3.000,00600,0027.11.201915:10
243010107296İshakseydi MahallesiKünkbaşıI23-c-23-a-31622428.900,80TamHam Toprak28.900,803 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı13.100,002.620,0027.11.201915:20
343010104312Perli MahallesiDeretarla1010514.960,00TamTarla4.960,003 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı1.900,00380,0027.11.201915:30
443010114532Turgutlar KöyüÇoraklıki23c25c11155664.024,20TamHam Toprak4.024,203 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı760,00152,0027.11.201915:40
543010114533Turgutlar KöyüÇoraklıki23c25c11155673.616,94TamHam Toprak3.616,943 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı700,00140,0027.11.201915:50
643010103428Göynükören KöyüÖrenlerJ24A16A210626811.614,34TamHam Toprak10.673,763 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı4.850,00970,0027.11.201916:00
743010103488Göynükören KöyüPorsuk ÇiftliğiJ24A16A31243541.912,23TamHam Toprak1.912,233 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı1.450,00290,0028.11.201909:30
843010103461Göynükören KöyüPorsu J24A16A31244812.000,00TamTarla2.000,003 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı1.500,00300,0028.11.201909:40
943010200718Yeni Bosna Mahallesi3465,99TamDHTA465,993 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı1.050,00210,0028.11.201909:50
1043010105836Sekiören KöyüTaşlıca ÖzJ23B02A21065813.383,03TamHam Toprak13.383,033 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı8.050,001.610,0028.11.201910:00
1143010101045Alayunt Mahallesi Kafir YokuşuJ24-A-08-D-232231816.394,96TamHam Toprak16394,963 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı1.850,00370,0028.11.201910:10
1243010101123Alayunt Mahallesi Kafir YokuşuJ24-A-08-D-13223256.257,01TamHam Toprak6257,013 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı705,00141,0028.11.201910:20
1343010101125Alayunt Mahallesi Sarı ÖzJ24-A-08-A-43218166.401,33TamTarla6401,333 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı750,00150,0028.11.201910:30
1443010101126Alayunt Mahallesi Sarı ÖzJ24-A-08-A-332181411.244,87TamTarla11244,873 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı1.270,00254,0028.11.201910:40
1543010101139Alayunt Mahallesi Kafir YokuşuJ24-A-08-D-23230616.836,69TamTarla16836,693 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı1.900,00380,0028.11.201910:50
1643010101735Kızık KöyüÇalbayırı7233167.530,00TamTarla67530,003 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçlı5.575,001.115,0028.11.201911:00
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 51/a MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK YİVSİZ TÜFEKLERİN
Sıra NoDosya NoBulunduğu YerMarkasıCinsiSeri NosuÇapı (Cal)Fiili Durumu Tahmini BedeliGeçici Teminatİhalenin
TarihiSaati
142-1850Milli Emlak MüdürlüğüİmrensanTek Kırma308112Kullanılmış50,0010,0028.11.201911:05
242-1983-2Milli Emlak MüdürlüğüLeoparYarı Otomatik953812Kullanılmış200,0040,0028.11.201911:10
342-1989Milli Emlak MüdürlüğüStarYarı Otomatik11.437612Kullanılmış200,0040,0028.11.201911:15
442-1990Milli Emlak MüdürlüğüHuğlu (103D)Süperpoze14P685120Kullanılmış500,00100,0028.11.201911:20
542-1994-2Milli Emlak MüdürlüğüGold Astra MagnumYarı Otomatik7512Kullanılmış200,0040,0028.11.201911:25
642-1994-3Milli Emlak MüdürlüğüApaçi (Fiber Extra)Yarı Otomatik15-039412Kullanılmış175,0035,0028.11.201911:30
742-1994-4Milli Emlak MüdürlüğüŞafak MozzberkPompalı16/001012Kullanılmış150,0030,0028.11.201911:35
842-1994-5Milli Emlak MüdürlüğüKartalYarı Otomatik573512Kullanılmış180,0040,0028.11.201911:40
942-1994-6Milli Emlak MüdürlüğüNorisÇift Kırma5563912Kullanılmış500,00100,0028.11.201911:45
1042-1995Milli Emlak MüdürlüğüAya Aguırre AranzabalÇift Kırma38345712Kullanılmış500,00100,0028.11.201911:50
1142-1996Milli Emlak MüdürlüğüKırıkkale (MKE)Çift Kırma330912Kullanılmış250,0050,0028.11.201911:55

Bu habere de bakabilirsiniz

KÜTAHYA DPÜ SİMAV YERLEŞKESİ SPOR SAHALARI ONARIM VE YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya DPÜ Simav Yerleşkesi Spor Sahaları Onarım ve yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 …