Anasayfa / Esat Anık / NASİHATNÂME

NASİHATNÂME

Yüz verme arsıza pundunu bekler,

Ansızın tepene çıkar demişler.

Meyletme kişinin görünüşüne,

Hercai hemen de bıkar demişler.

İnsanın iyisi cihana değer,

Şerefli yaşamak ne zormuş meğer.

Ayıyla muhabbet eylersen eğer,

Ayılığı tutar yıkar demişler.

Özünde arif ol her lafa dalma,

Erenler yanında lakayıt kalma.

Allâme kesilip bilgiçlik kılma,

Sözünü ağzına tıkar demişler.

Nadan ile dostluk kurma boşuna,

Sırtından hançerler bakmaz yaşına.

Sırrını söyleme arkadaşına,

Neyin var, neyin yok döker demişler.

Kendi işini gör bırakma ele,

Sevince; lâyıktır dikeni güle.

Rakibin gerçekten çelikse bile,

Pek bilek demiri büker demişler.

Ukalâ cahilin geveze tarzı,

Ar-namus ne imiş bilemez dürzü.

Eksiğini bilen akıllı terzi,

Kendi söküğünü, diker demişler.

Esadî bunları söyledi diye,

Vermezler dünyayı ona hediye.

“Tüm bunları yazan işte bu!” diye

Söz, çıktığı dili yakar demişler.

Esat ANIK

Bu habere de bakabilirsiniz

DÜĞÜNÜMÜZ VAR KÜTAHYA

    Tiyatro, yazılı bir metnin içerisindeki duygu ve düşünceyi, davranış yoluyla sahne üzerinde eyleme dönüştürme …