Anasayfa / RESMİ İLANLAR / İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre -3- yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

        2. İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli –1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecektir.

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati : 20.Ağustos.2019 /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
S. N. Taşınmaz Mevkii Aylık Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat Özel Geçici Teminat İhale Saati
1 Maruf Mh.Hürriyet Cd. Samanpazarı- Kemer Taksi Durağı Yanı Büfe 350,00 TL 380,00 TL 1.000,00 TL 14:00
2 Pirler Mh. Dede Sk. Germiyan Yeraltı Otoparkı Üstü Çay Ocağı 250,00 TL 270,00 TL  750, 00 TL 14:02
3 Zafertepe Mh. Şeyh Edebali Cd. Şehitler Park Büfe 750,00 TL 810,00 TL 1.000,00 TL 14:04
4 30 Ağustos Mh. F.S.M Bulvarı Üzeri Termik Sitesi Girişi Büfe 1.200,00 TL 1.300,00 TL 1.000,00 TL 14:06
5 30 Ağustos Mh. Belediye Sosyal Tesisleri C-152 Blok 300,00 TL 325,00 TL 500,00 TL 14:08
6 Yenidoğan Mh. Ragıp Gümüşpala Cd. Şht. Mustafa Budak Parkı Yanı Çay Ocağı 300,00 TL 325,00 TL 500,00 TL 14:10
7 Otobüs Terminali Hediyelik Eşya Dükkanı N:94 (68 m²) 3.350,00 TL 3.620,00 TL 2.000,00 TL 14:12
8 Servi Mh. Porsukbey Sk. Yurt Tesisleri Altı Zemin Kat Dükkan  (1.470,00 m²) 10.000,00 TL 10.800,00 TL 2.000,00 TL 14:14
9 Maruf Mh. L.H.P Cd. Kemer Hamamı 500,00 TL 540,00 TL 500,00 TL 14:16
10 Pirler Mh. Şapçı İş Merkezi Bodrum Kat Dükkan N:4 (15,80 m²) 100,00 TL 110,00 TL 500,00 TL 14:18
11 Pirler Mh. Şapçı İş Merkezi Zemin Kat Dükkan N:14 (10,25 m²) 325,00 TL 360,00 TL 500,00 TL 14:20
12 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1. Kat 3 Nolu Dükkan (8,3 m²) 150,00 TL 170,00 TL 200,00 TL 14:22
13 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1. Kat 4 Nolu Dükkan (7,34 m²) 150,00 TL 170,00 TL 200,00 TL 14:24
14 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1. Kat 5 Nolu Dükkan (7,1 m²) 150,00 TL 170,00 TL 200,00 TL 14:26
15 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1. Kat 7 Nolu Dükkan (7,18 m²) 150,00 TL 170,00 TL 200,00 TL 14:28
16 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Yanı Açık Alan 26 Nolu Dükkan 150,00 TL 170,00 TL 200,00 TL 14:30
17 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Yanı Açık Alan 27 Nolu Dükkan 150,00 TL 170,00 TL 200,00 TL 14:32
18 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Yanı Açık Alan 28 Nolu Dükkan 150,00 TL 170,00 TL 200,00 TL 14:34
19 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Yanı Açık Alan 30 Nolu Dükkan 150,00 TL 170,00 TL 200,00 TL 14:36
20 Evliya Çelebi Mh. Nafia Garaj Yolu Cd. Yurt Tesisleri Altı Zemin Kat 2 Nolu Dükkan (41 m²) 900,00 TL 980,00 TL 1.000,00 TL 14:38
21 Evliya Çelebi Mh. Nafia Garaj Yolu Cd. Yurt Tesisleri Altı Zemin Kat 3 Nolu Dükkan (41 m²) 900,00 TL 980,00 TL 1.000,00 TL 14:40
22 Evliya Çelebi Mh. Nafia Garaj Yolu Cd. Yurt Tesisleri Altı Zemin Kat 4 Nolu Dükkan (33 m²) 900,00 TL 980,00 TL 1.000,00 TL 14:42

3. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları) :

 1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  1. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
  1. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
  1. SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,
  1. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
  1. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
  1. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi,
  1. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
  1. Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı. 

İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası K:2) müracaatları ilan olunur. 

                                                                                                                                                                                                                                               EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Bu habere de bakabilirsiniz

KURU GIDA VE KAHVALTILIK GIDA CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E Tipi KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KURU GIDA VE KAHVALTILIK GIDA alımı 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre …