Anasayfa / Yazarlar / İHBAR TAZMİNATI NEDİR

İHBAR TAZMİNATI NEDİR

Hiç bir haklı bir nedene dayanmadan, iş akdini fesheden işçi veya işveren, belirli bir süre önceden bu durumu işverene ihbar etmek yani haberdar etmek zorundadır. Bu sürelere riayet edilmemesinin yaptırımı ise ihbar tazminatıdır. İhbar süreleri olarak adlandırılan süreler, işçinin o işyerindeki kıdem süresine göre belirlenir.  İşçinin kıdemi, 0 – 6 ay aralığında ise ihbar süresi en az 2 hafta, 6 ay – 1,5 yıl aralığında ise 4 hafta, 1,5 yıl – 3 yıl aralığında ise 6 hafta ve en son olarak kıdemi 3 yıldan fazla ise 8 haftadır.

İhbar tazminatı, hem işçi hem de işveren tarafın sorumlu olabileceği bir tazminat türü olduğundan şartları oluştuğunda işçinin de işverene ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olabilir.

İşçi ya da işveren, iş akdini haklı bir nedene dayanarak feshederse karşı tarafa ihbar tazminatı ödemeyecektir. Örneğin, işçinin işverene hakaret etmesi veya işyerinde suç işlemesi gibi hallerde, işveren haklı ve derhal fesih hakkını kullanmaktadır. Haklı nedenle fesih hakkını kullanan tarafın,  karşı tarafa, ihbar süresi tanımasına gerek olmadığı gibi ihbar tazminatı da ödemesi de söz konusu olmayacaktır. Bu durumda işveren dilerse, aynı gün tazminatsız bir şekilde işçiyi işten çıkartabilir.

İşçinin kusurlu davranması hallerinde örneğin işverenin işçiye cinsel tacizde bulunması, işçiye ücretini ödememesi ve benzeri durumlarda işçinin haklı nedenle fesih hakkı doğar. İşçinin derhal fesih hakkını kullandığı durumlarda, işten ayrılacağını, belirli bir süre önceden haber vermek zorunluluğu yoktur. Bu nedenle de ihbar tazminatı ile sorumlu tutulamayacaktır.

Tüm bunlara karşılık, ortada hiçbir haklı gerekçe yokken, iş akdini feshetmek isteyen taraf, bu durumu, 2, 4, 6 veya 8 haftalık süreler öncesinden karşı tarafa bildirmek zorundadır.

Örneğin, işçinin işyerinde çalışırken, daha iyi şartlarda bir iş bulduğunu ya da o işyerinde daha fazla çalışmak istemediğini kabul edelim. Bu gibi durumlarda, işçi, istifa dilekçesini sunar sunmaz işyerinden ayrılamaz. İşverene ihbar sürelerini tanıması ve bu sürenin dolmasından sonra işyerinden ayrılması gerekir. Aksi halde bu sürelere göre hesaplanan ihbar tazminatı ile sorumlu olur.

Ya da işveren, ortada hiçbir haklı gerekçe yokken, artık çalışmayı düşünmediği bir işçisini işten çıkartmak istediğinde, 2, 4, 6 veya 8 hafta öncesinden işçiye bildirim yapmak zorundadır. Bu sürelere riayet etmeden derhal işçinin çıkışını verirse ihbar tazminatı ile karşı karşıya kalacaktır.

Bir örnekle açıklamak gerekirse,

İşveren tarafın, ortada hiç bir haklı gerekçe yokken, 2 yıllık bir kıdeme sahip bir işçisini, ihbar sürelerini kullandırmadan işten çıkarttığını kabul edelim. Bu durumda, işçinin hak kazanacağı ihbar tazminatı : ( 100,00-TL brüt yevmiye x 7 gün x 6 hafta = 4.200,00-TL brüt ihbar tazminatı )

Son olarak, fesih bildiriminin noter kanalı ile yapılmasının ispat kolaylığı sağlayacağını hatırlatmış olalım.

Gürcan Alparslan

Bu habere de bakabilirsiniz

NASİHATNÂME

Yüz verme arsıza pundunu bekler, Ansızın tepene çıkar demişler. Meyletme kişinin görünüşüne, Hercai hemen de …