Anasayfa / GÜNDEM / Gündem / KÜTAHYA EKİM AYI VERİLERİ

KÜTAHYA EKİM AYI VERİLERİ

TÜİK verilerinden alınan bilgilere göre TR33 bölgesinde bulunan Kütahya’daki; Nüfus ve Göç, Eğitim, Sağlık, İşgücü Verileri ve Tarım Alanlarıyla ilgili oranlar belirlendi.

NÜFUS VE GÖÇ

Kütahya’da 2011 yılında 564 olan nüfus oranı, 2014 yılında 572 oldu ve 2017 yılında da artış ve azalış göstermeden yine  572 olarak kaldı.

YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI

Yıllık Nüfus artış hızına bakıldığında 2014-2015’te -0,2 olan oran 2015-2016 yılında 3,8 olarak büyük bir artış gösterdi fakat 2016-2017 yılında ise -2,4 ile tekrar büyük oranda düşüş yaşandı.

NÜFUS YOĞUNLUĞU

Kilometrekareye düşen kişi sayısı verilerinde Kütahya’da 2011 yılında 47 olan 2014 ve 2017 yıllarında da 48 olarak görüldü.

ORTALAMA HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ

Kütahya’nın ortalama hane haklı büyüklük oranı 2017’de 3,00 oranında belirlendi. Türkiye genelinde ise bu oran 3,45.

ALDIĞI VE VERDİĞİ GÖÇ 2016-2017

2016-2017 verilerine göre Kütahya 17,2 oranında göç alırken 20,4 oranında göç verdi. Kütahya, Batı illeri arasında göç veren tek il konumunda.

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE ALDIĞI GÖÇ 2017

Kütahya’nın Eğitim Durumuna Göre Aldığı Göç sayısında okuma yazma bilmeyen göç oranı 84, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 780, ilkokul bitiren 1690, İlköğretim bitiren 1143, Ortaokul veya denge meslek ortaokul, 628,Lise ve dengi meslek okulu 7578, Yüksekokul veya fakülte 3795, Yüksek lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil) 362, doktora 51, bilinmeyen ise 38 oranında belirlendi.

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE VERDİĞİ GÖÇ 2017

Kütahya’nın eğitim durumuna göre verdiği göç sayısı okuma yazma bilmeyen göç oranında 88 iken, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 725, ilkokul 1923, İlköğretim 1286, ortaokul veya dengi meslek ortaokul 758, Lise ve dengi meslek okulu 7768, Yüksekokul veya fakülte 6225, Yüksek Lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil) 447, Doktora 67, bilinmeyen ise 30 oranında görüldü.

EĞİTİM

OKURYAZAR NÜFUS ORANI

Kütahya’nın eğitimi, okuryazar nüfus oranında 2016 yılında 97,6 2017 yılında ise 97,8 oldu. Kütahya hem okuyor hem yazıyor.

NET OKULLAŞMA ORANI

2016-2017 öğretim yıllarında Kütahya’nın net okullaşma oranları İlkokullarda 90,5, Ortaokullarda 97,7, Ortaöğretim (lise)de ise 93,7 olarak belirlendi.

SAĞLIK

SAĞLIK PERSONELİ BAŞINA DÜŞEN KİŞİ SAYISI 2016

Kütahya’da Sağlık sorunlarının yaşanması, milletvekilleri ve bazı kişiler tarafından gündemde olan bir konu. Kütahya’da sağlık personeli başına düşen kişi sayısı Hekim Başına 816, hemşire başına ise 489 kişi.

ÖLÜM NEDENLERİ (%) 2017

Kütahya’daki ölüm oranlarına bakıldığında en yüksek yüzde oranı 34,9 ile dolaşım sistemi hastalıkları olurken, yüzde 4,4 oranı ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler en düşük nedenler arasında. İyi huylu ve kötü huylu tümörlerden dolayı hayatını kaybeden insan yüzdesi  17,5 olurken, solunum sistemi hastalıkları 13,0, Endokrsin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar 9,1, Sinir sistemi ve duygu organları hastalıkları 7,2, diğer hastalıklar ise 13,9 oranında görüldü.

İŞGÜCÜ VERİLERİ 2017

TR33 bölgesindeki işgücü verileri TÜİK oranlarına göre işsizlik oranı 6,2, tarım dışı işsizlik 8,6, istihdam oranı 49,7, işgücüne katılım oranı ise 53,0 olarak belirlendi.

FİYATI EN ÇOK ARTAN MADDELER

TR33 bölgesinde Eylül ayına göre Ekim ayında fiyatı en çok artan maddeler arasında Erkek için botlar yüzde 33,70 olurken, Salça, yüzde 19, 71, Kargo gönderme ücreti 15,93, okul defteri 9,59, Belediye Otobüs ücreti ise 3,64 oranında görüldü.

FİYATI EN ÇOK AZALAN MADDELER

Eylül ayına göre Ekim ayında fiyatı en çok azalan maddelere bakıldığında ise limon -22,71, Mücevher (altın) -6,76, LPG dolum ücreti -0,74, Kuru soğan -0,62, Tüp gaz -0,28 olarak belirlendi.

BÖLGE İLLERİNE GÖRE İHRACAT

Kütahya’da 2015 yılında 170,1 oranında olan ihracat oranı 2016 yılında 181,2 oranına çıktı, 2017 yılında 217,4 olan ihracat oranı 2018’de 161,2 oranına düştü.

TARIM ALANLARI VE EKİLEN ALANLAR 2017

Kütahya’da toplamda 3196 tarım alanı varken 2547 alanı ekilerek kullanılıyor.

 

Bu habere de bakabilirsiniz

SAĞLIK ÜNİVERSİTESİ ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNLİĞE GEÇİŞ SEMPOZYUMU DÜZENLEDİ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Hilton Garden Inn’de “1.Multipl Skleroz ve Otoimmun Hastalıklarda Çocukluktan Erişkinliğe …