Anasayfa / Esat Anık / MUHARREM AYI HÜRMETİNE

MUHARREM AYI HÜRMETİNE

Hz. Peygamberimizin küçük torunu Hz. Hüseyin ve yanındaki yetmiş iki kişi (kadınlar ve çocuklarla birlikte) hicri 61 de Muharremin 10 uncu gününde ( 10 Ekim 680) Yezit’in orduları tarafından Kerbelâ denilen yerde katledilmişlerdi.

Bugüne “Âşura” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

 1. Allah, Hz. Musa’ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
 2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.
 3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.
 4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.
 5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.
 6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
 7. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
 8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.
 9. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
 10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. (2)

 

İşte o güzel insanlar böyle özel bir ay ve mübarek bir günde katledildiler. Bu dizeler de o elim hadiseyi anmak için ağıt olarak yazıldı.

 

 1. HÜSEYİN’E AĞIT

 

Yezit denen kanlı zalim!

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Tarih yazmaz böyle vahşet,

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Milleti nâra yandırdın,

İnsanlığı utandırdın.

Sen Allah`ı mı kandırdın?

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Şahit oldu bütün Irak

Ahiretin bile kurak.

Adın, sanın kalmadı bak!

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Göz nuruydu Peygamber`in ,

Anlatmadı mı pederin?

Söyle şimdi nerde yerin?

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Babasının bir eşiydi,

İki cihan güneşiydi.

Fatıma`nın gözyaşıydı

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

On bin erle pusu kurdun

Gittin su başında durdun.

Geleni gideni vurdun,

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Yetmiş iki kişi vardı

Yaşlı-kadın-çocuklardı.

Susuzluktan yanmışlardı,

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Sel oldu gözlerde yaşlar,

Büküldü eğilmez başlar.

Feryâd etti dağlar-taşlar

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Mahşeri andıran hâl`di,

Fırat bile kanla doldu.

Bir Zeynel Abidin kaldı

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Fatıma Hazreti Ali

Resûl evlad-u ayâli.

Düşünmedin mi bu hali?

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Bre mel`un, bre alçak !

Seni almaz kara toprak.

Adın lain, neslin çorak

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Kûfe`nin yolları kanlı,

Sen ey namert, kötü sanlı!

Yezid denen şer ünvanlı

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Esat ANIK

 

Bu habere de bakabilirsiniz

HEMŞİRELER GÜNÜ

HAMİDE YÜCEL Sevgi ,şefkat, hoşgörünün simgesi haline gelen ve Modern hemşireliğin kurucusu  Florence Nightingale ‘in …