Anasayfa / Esat Anık / HOCA’ NIN DEDİĞİ

HOCA’ NIN DEDİĞİ

Bilirsiniz, böyle bir söz vardır. “Hoca’nın dediğini yap, yaptığını yapma…”

Artık hocalara düşmanlıktan mı söylenmiştir, yanlışı olan çok hocaya mı

rastlanmıştır bilmem… Dilimize yerleşmiş sözlerden birisi bu. Yani “hocalar doğruyu tavsiye

ederler amma, kendileri yanlış yaparlar” mealinde bir anlam.

Bu anlama gelebilecek diğer bir yerleşik sözümüz de şu: “Ele verir talkını, kendi

yutar salkımı…”

Hocalara ( Din görevlisi olsun, öğretmen olsun) bir kastımız yok. Hocalar toplumun

önde gidenleri olduğu ve en çok nasihatleri onlar verdiği için, söz de onlar üzerinden

geliştirilmiş sanırım.

Şimdi…

Neden böyle bir giriş yaptığımı açıklamaya geldi sıra… Sebep şu:

TV’ leri izliyorsunuz. Neredeyse tüm ulusal TV’ lerde mecburi tutulan yayınlardan

“Kamu Spotları” var ya…

İşte bu kamu spotları tam da yukarıda söylediğimiz cinsten.

Dediklerini aynen yapmalı, yaptıklarını yapmamalı ve yaptırmamalıyız.

Çevre Bakanlığı spotu; yeşilden, çevreden, ekolojiden, ÇED raporlarından

bahsediyor amma, acaba müracaatlarda bu kurala lâyık-ı veçhile kendileri uyuyor mu? Yani

yandaş kayırma, adam kayırma var mı – yok mu?

Böyle bir sorunun cevabı yine TV’ lerde. Her gün çevreyi korumak için vatandaşlar

eylem yapıyor. Halbuki çevreyi korumak Çevre Bakanlığı’nın, vesile ile devletin görevi değil

mi? Tam tersine, vatandaş eylem yaparken, devlet de bu vatandaşların canına okuyor. Üstelik,

tüm dünyanın vazgeçtiği nükleer santralleri yapmak, ya da yandaş kuruluş ve şahıslara yol

açmak, yani büyük rantlar için. İzliyoruz…

Bir yanda bakıyoruz TV’lerde kamu spotlarında Aileden Sorumlu Bakanlık TV’

lerde çocuk yaşta gelinlerin dramını anlatıp, tek eşliliği tavsiye ederken; bir yandan bazı din

adamları “6 yaşındaki kızla evlenilir…” diye fetva verip “dört eş alabilirsiniz” diyor…

Sigara yasağı var. Doğru. Zararları da yine kamu spotlarında anlatılıyor. Lakin

uymayanlar ilk idareciler. Artık onlar da kendi dediklerine uymuyorsa diğerlerini nasıl ikna

edeceksiniz? Şikayet edenler düşman gibi karşılanıyor. Hatta kırgınlıklar, dargınlıklar, su-i

zanlar, iftiralar yaşanıyor. Bir sigaranın etrafa verdiği zararın bazıları bunlar… Siz

genişletebilirsiniz.

Bunun gibi…

Kamu spotlarına bakınız!

Sonra, bu ilanları verenlerin uygulamalarına bakınız!

Ve en sonra da, yukarıdaki dilimize yerleşmiş sözleri tekrar düşününüz!

Maalesef mi dediniz?

Evet, bence de. Maalesef…

Bu habere de bakabilirsiniz

HEMŞİRELER GÜNÜ

HAMİDE YÜCEL Sevgi ,şefkat, hoşgörünün simgesi haline gelen ve Modern hemşireliğin kurucusu  Florence Nightingale ‘in …