Anasayfa / Yazarlar / Mustafa Ertaş / CUMHURİYET İDARESİNDE YENİ YÖNETİM ŞEKLİ

CUMHURİYET İDARESİNDE YENİ YÖNETİM ŞEKLİ

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri 95 yıllık yönetimini parlamenter sistemle idare edegeldi. 9 Temmuz 2018 akşamında Başkanlık yönetimine dönüştü. Bu yeni yönetim şekli Başkanın (Cumhurbaşkanı’nın) ülke yönetiminin elinde toplanacağı bir idare yönetim şekli. Bundan sonra beklenen Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasında ve TBMM’de yaptıkları konuşmalarında “Daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok refah, daha çok bağımsız yargı” vaadini hayata geçirerek halkımızın huzur içinde yaşamasını sağlamak olmalıdır. Kutuplaşmaya derinleştirecek söylem ve beyanlardan kaçınması, eleştirileri hoşgörü ile karşılaması ve ülkeyi selamete götüren en büyük etken olacaktır. 81 milyonun Cumhurbaşkanı’ndan beklenen demokratik davranış elbette böyle olacaktır.

Siyasilerin ve bazı otoriterlerin bütün yetkilerin tek elde toplanmasından duydukları endişelerin giderilmesi; Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın altını çizerek belirttiğimiz vaadinin hayata geçirilmesi ile son bulacaktır. Zaten ülke halkı bağımsız yargı, demokrasinin, özgür düşüncenin insan hayatının vazgeçilmez unsurları olarak yaşamalarının bir parçası olmasını arzulamaktalar. Toplumda barış ayrımcı karar ve davranışlardan uzak kalındığı sürece sağlanabilir. Başkan’a (Cumhurbaşkanı’na) verilen üstün yetkilerin kullanışı anayasa ve kanunlara, gelenek ve örflerimize, yaşamımıza ters düşen karrarlar olmadığı zaman yeni SİSTEMİN getireceği uygulamalar iyi-kötü yönünü gösterecektir. Türkiye’ye has bir sistemin hayata geçirilmesi ülke halkımız yanında dünya devletlerinde de ilgi ile izlenmekte.

Yeni Hükümeti ağır ekonomik sorunlar bekliyor. Seçimlerin ilk günlerinde döviz kurlarında bir düşüş başlamıştı. Hükümet kurulur kurulmaz döviz kurlarında birden yükselme görüldü. Ekonominin sağlıklı işlemesinin makroekonomik dengeleri sağlayacak program gerek.

Bu habere de bakabilirsiniz

HEMŞİRELER GÜNÜ

HAMİDE YÜCEL Sevgi ,şefkat, hoşgörünün simgesi haline gelen ve Modern hemşireliğin kurucusu  Florence Nightingale ‘in …