Anasayfa / GÜNDEM / Gündem / ALİ FAZIL KASAP’IN KÜTAHYA İÇİN ÇALIŞMA PROJESİ

ALİ FAZIL KASAP’IN KÜTAHYA İÇİN ÇALIŞMA PROJESİ

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap; Tarım, Orman ve Hayvancılığın Kütahya’nın olmazsa olmazlarından olduğu belirterek, sorun ve çözümlerine yönelik çalışma projesi gerçekleştirdi.

Kasap, daha iyi bir Kütahya için turizm ve tanıtım, ekonomi, ulaşım, şehircilik, çevre, sosyo kültürel yapı,  Tarım, Orman ve Hayvancılıkla ilgili Kütahya’nın sorunlarına ve çözümlerine yönelik hazırladığı çalışma projesi hazırladı. Kütahya’nın Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık alanında yaşadığı sorun ve çözümlerini anlatan Kasap, şu maddelere yer verdi:

TARIM, ORMAN, HAYVANCILIK

Sorunlar,

 1. Göç nedeniyle kırsalda kalan yaşlı nüfus tarımda verim artışına engel oluyor
 2. Arazi bölünmesinden kaynaklı tarım arazilerinin parçalanmışlığı verimi düşürüyor, maliyeti artırıyor
 3. Hububatın ihraç edilmemesi
 4. Pancar üretiminde kota olması
 5. Sulanan arazi miktarının çok az olması
 6. Meyve üretiminin değerlendirilmemesi
 7. Tarım ürünlerini değerlendirecek sanayi az
 8. Tarımda üretim planlaması eksiği var, yeni ürünlere hazırlanamama
 9. Tarımda yetişmiş insan gücünün kullanılmaması
 10. Çiftçilerin bir birlik altında toplanamaması
 11. Ormanlarından yeterince yararlanılamaması
 12. Hayvancılığın çok zayıf olması

Çözüm yolları,

 1. Hububat ve bakliyat üretiminin rehabilitasyonu: çiftçilerin eğitilerek kaliteli tohumluk kullanımını, toprak işleme toprak tahlili ve sulu hububat yetiştiriciliğine yönlendirilmesi ve verim artışının sağlanması
 2. İlçelerde çiftçilerin ürettikleri ürünlerin değerlendirilebilmesi için ürün borsalarının oluşturulması
 3. Kiraz ve vişne bahçelerinin rehabilitasyonu ve yeni bahçelerinin tesisi
 4. Ceviz ve kestane üretiminin geliştirilerek alternatif kullanım alanlarının araştırılması ve ihraç edilmesi
 5. Meyve işleme, depolama ve şoklama tesisi kurularak ildeki meyvenin işlenmesiyle yurt içi ve yurt dışı pazarlama yollarının araştırılması
 6. Örtü altı ve serada sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması
 7. Sebze tasnif ambalajlama tesisleri kurularak pazarlama yapılması
 8. Çiftçi eğitiminin yapılması
 9. Organik tarıma elverişli alanların teşvik edilmesi
 10. Sözleşmeli tarımın geliştirilmesi
 11. Sulamada teknolojik sistemlerin kullanılması
 12. İç ve dış satım ürün ve üretim planlaması
 13. Hangi ürünlerin ne kadar alanda ne kadar miktarda üretileceğinin belirlenmesi
 14. Alternatif ürünler geliştirilmesi (tıbbi bitkiler soğanlı bitkiler)
 15. Mevcut kooperatiflerin desteklenmesi
 16. Tarımla ilgili sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi
 17. Ağaçlandırılmanın çoğalması, orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi, dağ turizminin öneminin artırılması
 18. Orman içi dinlenme yerlerinin geliştirilmesi, Muratdağ, Eğrigöz Dağı, Türmendağı gibi doğal güzellikleri ile dağ turizmi geliştirilmeli
 19. Modern ahır projelerini, ihracat ve pazarlama şirketlerini, mandıra gibi unsurları içinde barındıran organize hayvancılık bölgelerinin kurulması,
 20. Çiftçilerin bakım v beslenme konusunda eğitilerek hayvancılıktan elde edilen verimin artırılması.

Bu habere de bakabilirsiniz

“KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin üç kıtadan akademisyenleri ağırlayacağı Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Uluslararası Çalıştayı …