Anasayfa / RESMİ İLANLAR / KÜBAŞ KÜTAHYA BAKKALLAR TÜKETİM MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

KÜBAŞ KÜTAHYA BAKKALLAR TÜKETİM MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Yönetim Kurulumuz Toplanarak ;

             Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Haziran 2018 Salı günü saat  17.00’da İnköy Mahallesi Eskişehir Karayolu Bulvarı No: 17/1 Kütahya adresindeki şirketimiz merkezinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

                 2017 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtım önerisine ilişkin dökümanlar şirket merkezinde Genel Kurul tarihinden 15 gün önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

                 Sayın ortaklarımızın toplantıya katılmaları, bizzat katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletname ile  kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

                                                                                                                                             Yönetim Kurulu Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
  2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
  3. 2017 Yılı Muamele ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
  4. 2017 Yılı Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
  5. 2017 Yılı Kâr tevzii hakkında teklifin müzakeresi ve karara bağlanması.
  6. Yönetim Kurulunun şirketin 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
  7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
  8. Şirketin Ticari iş ilişkisi olduğu şirketlerle finansman, mali kefalet ve sair teminat ve diğer konularda birbirlerine destek olmaları hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
  9. Temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

                    Hissedarı  bulunduğum  KÜBAŞ  KÜTAHYA  BAKKALLAR TÜKETİM  MADDELERİ  TİCARET VE  SANAYİ ANONİM  ŞİRKETİ’nin  26 Haziran 2018 Tarihinde İnköy Mahallesi Eskişehir Karayolu Bulvarı No: 17/ 1 Kütahya adresinde saat 17:00’da yapılacak  2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında  beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya  ……………………………………………………’yı  vekil tayin ediyorum.

                                                                                                                                                                             ADI  SOYADI

VEKALETİ VERENİN :                                                                                                                                         İmza – Tarih

 

Sermaye Miktarı  :

Hisse Adedi           :

Oy miktarı             :

Adresi                    :

Not :  Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

 

Bu habere de bakabilirsiniz

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ, PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL SATIN ALINACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ- PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL ALIMI alımı 4734 …