Anasayfa / Yazarlar / Mustafa Ertaş / KÖY ENSTİTÜLERİ CUMHURİYETİN EN BÜYÜK İLKÖĞRETİMİ DEVRİMİDİR

KÖY ENSTİTÜLERİ CUMHURİYETİN EN BÜYÜK İLKÖĞRETİMİ DEVRİMİDİR

Bundan 78 yıl önce ilköğretim insan olma davasıdır diye; 17 Ninsan 1940 yılında Köy Enstitüleri kuruldu. İkinci Dünya Savaşının ayak sesleri uzaklarda idi ama, diplomasi iyi yönetilmez ise, Türkiye’de o korkunç savaşın içine düşebilirdi. Savaşı yaşamış, korkunçluğunu görmüş bir Devlet Adamı İsmet İnönü Cumhurbaşkanı idi. Bütün baskılara direnerek ülkemizi savaşa sokmadı.

Köy Enstitüleri; Köylere öğretmen, sağlık memuru, ebe yetiştirip halkın eğitimden, sağlıktan uzak yaşamını sonlandırmak için kansız, silahsız bir devrim olarak kurulmuş Cumhuriyetin en büyük eseridirler. Okudukları okullarını imece usulü öğrenciler yapmış, üretken kafalar çevresine yararlı olma, yardımlaşma düşüncesini tüm yurda kısa zamanda değiştirmeye yönelmişti. Eğitilmiş, uyanmış, okumuş, araştırmaya yönelen toplumdan korkan feodalizmin işine gelmeyen bu değişim, toplumu kapitalizme, emperyalizme hazırlamak ve yönlendirmek için aldı eline kazmayı, vurdular Köy Enstitülerine. (27 Ocak 1954-6234 sk.) Bu vandallık eğitim tarihinin en büyük kara lekesi olarak tanınmaya devam etmektedir. Oysa Köy Enstitüleri öz be öz Türk eğitimcilerinin bir ürünü olarak kurulmuş ve verimliliği kısa zamanda görülmüş, yabancı eğitimci ve pedagogların övgülerle söz ettiği kurumlar olmuştu. Köy Enstitüleri yaşatılsaydı, köylerde yaşayan halkımız aydın, üretken, bilinçli tarım yapan kişiler olarak köylerini şehirleştirecek, yaşamlarını doğal yerde devam ettireceklerdi. Köy boşalmayacak, işsizlik çığ gibi artmayacaktı. Tarım ürünlerini ithal etmeyecek, ihracat yaparak zengin, kalkınmış, dışa bağımlı olmayan bir ülke olacaktık. Eğitimde, teknolojide, sanayide, üretimde gittikçe geri kalmış ülkeler sınıfına kayıyoruz. Eğitim ve öğretimde yenilik ve reform gerekiyor. Şair-yazar Mehmet Başaran’ın bir şiiri ile noktalamak istiyorum.

Çamlıbel’de bir gül açsa

Uykuları kaçar Bolu Beyi’nin

Çünkü kırmızıdır gül,

Toprağın ve halkın uyanışına benzer

Bir değil bin gül açıyordu Anadolu’da
Ekmeği ikiye bölsen

Aydınlık sesi duyuluyordu halkın

Köyleri tutmuştu aşkın ve terin hünerleri

Bir oldular da Bolu Beyiyle

Kapattılar Enstitüleri.

NOT: Köy Enstitüleri ve kuruluş amaçları ile ilgili geniş bilgiyi almak isteyenler Eğitimci İbrahim Özçelik’in “Türk Milli Eğitim ve Köy Enstitüleri” kitabına başvurabilirler. Faydalanacaklarını umuyorum.

Bu habere de bakabilirsiniz

YUNANİSTAN’IN EYLEMLERİ VE SURİYE’NİN BÖLÜNMESİ ZARARLARI

Doğu Akdeniz ve Ege’de Yunanistan’ın yayılmacı, şımarık, politik girişim ve eylemleri, kışkırtıcı davranışları rahatsızlık yaratmakta. …