Anasayfa / EKONOMİ / TARİHTE 24 Mart 1923 BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK KÜTAHYA LİSESİNDE:

TARİHTE 24 Mart 1923 BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK KÜTAHYA LİSESİNDE:

Ülkemizin en köklü eğitim kurumlarının başında gelen  Kütahya Lisesi  1890 yılından günümüze kadar eğitim-öğretime devam eden nadir okullardan birisi. Kütahya’nın ilk lisesinin  yapımına, 1884 yılında Mutasarrıf Tevfik Paşa zamanında başlanmış, 1886 yılında Hacı Yusuf Bey başkanlığında kurulan bir komisyon, hükümetten aldığı bin lira ve halkın katkıları ile okulun yapım işlerini sürdürmüş. Üç yıl sonra Mutasarrıf Haşim Paşa’nın gayretiyle tamamlanan “Taş Mektep”, 12 Ocak 1890 yılında Liva İdadisi olarak hizmete açılmış.

 

Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya’ya 24 Mart 1923’te geldiğinde Kütahya Lisesini  ziyaret etmiş, öğretmen ve öğrenciler ile öğretmenler odasında sohbet etmiş. Atatürk, Türk eğitim tarihimiz açısından önemli bir yeri olan “Öğretmenlere Hitabı”nı burada söylemiş.

 

Kütahya Lisesi Eski idarecilerinden ,Dostlar Eğitim Kurumları Eski Müdürü , Eğitimci Yazar, Cengiz Çetintaş ,

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kütahya’ya gelişi ve  “Öğretmenlere Hitabı”nı Kütahya ve Kütahya Lisesinin tarihinde ki bu önemli günün anlatımını Kütahya Ekspres okurlarıyla paylaştı.

 

Mustafa Kemal Atatürk
“Siz öğretmenler, sizler de irfan ordusunun kumanda heyetisiniz. ”

30 Ağustos Zaferinin ve Kütahya’nın Kurtuluşunun üzerinden henüz altı ay geçmişti. Anadolu’nun her yeri gibi Kütahya da Yunan işgali sırasında bakımsız kalmış, harabeye dönmüştü.
O yıllardaki adı ile Kütahya Sultanisi’nin Taş Mektep diye adlandırılan binası da işgale uğramış ve Yunanlılar tarafından bir yıl boyunca askeri hastane olarak kullanılmıştır. Okul ancak kurtuluştan sonra eğitime başlamıştır.
Zafer kazanılmıştı ama Lozan Barış Konferansına anlaşmazlık nedeniyle ara verilmişti. İstanbul ve Trakya henüz işgalden kurtarılamamıştı. Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok gergin ve huzursuz günler yaşanıyordu. Tekrar savaş çıkma olasılığı vardı. Ülke savaş ve barış arasındaki ince çizginin üzerinde idi. İşte bu ortamda Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Ordunun durumunu yerinde görmek ve halkın ne düşündüğünü anlamak için Batı Anadolu’da bir inceleme gezisine çıkmaya karar verdi.
24 Mart1923 Cumartesi günü öğle üzeri saat 13.00’de halkın sevinç gösterileri arasında Kütahya’ya geldi. Vilayet Konağı’nı ve Belediye Binası’nı ziyaret ettikten sonra Kütahya Sultanisi’ne (lise) geldi. Okulda öğretmenler tarafından şerefine verilen bir çay ziyafetine katıldı. Öğretmenlere hitaben bir konuşma yaptı.

 

“Muallime hanımlar ve muallime efendiler.

Bu irfan yuvası altında hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok memnunum. Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir. Fakat bu iki ordudan hangisi daha değerlidir, hangisi bir diğerinden üstündür? Şüphesiz böyle bir tercih yapılamaz. Bu iki ordunun ikisi de önemlidir.
Yalnız siz irfan ordusu mensupları, sizlere mensup olduğunuz ordunun değer ve yüceliğini anlatmak için şunu söyleyeyim ki sizler ölen ve öldüren birinci orduya, niçin öldüğünü öğreten bir orduya mensupsunuz.
Biz iki ordudan birincisine, vatan çiğnemeye gelen düşman karşısında kan akıtan birinci orduya -bütün dünya bilir, bütün dünya şahit oldu ki- pek mükemmelen sahibiz. Vatanın dört sene önce düştüğü büyük felaketten sonra, yoktan var olan bu ordu, vatanı yok etmeye gelen bu düşmanı kutsal vatan toprağında boğup mahvetti. Yalnız bu orduya sahip olmakla, işimiz bitmiş, gayemiz bu ordunun zaferiyle son bulmuş değildir.
Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun elde ettiği kazanımlar sönük kalır. Milletimizi geçek mutluluğa, kurtuluşa ulaştırmak istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren bugünkü idare şeklimizin sonsuzluğunu istiyorsak, bir an önce büyük, kusursuz, nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak zorunluluğunda bulunduğumuzu inkâr edemeyiz.
Eski idarelerin en büyük kötülüklerinden biri de irfan ordusuna layık olduğu önemi vermemeleridir. Eğer önem verilseydi, geleceği emanet ettiğimiz sizlere, gelecek kadar güvenilir bir mevki verilmesi gerekirdi. Henüz üç dört senelik hayata sahip olan milli idaremizde irfan ordusu ile layık olduğu kadar ilgilenilememiştir. Fakat buradaki mecburiyeti milletin münevverleri olan sizler elbette ki daha iyi takdir edersiniz. Bütün kuvvetimizi yalnız cephede toplamaya mecbur olduğumuz bu kısa süre içinde tabiatıyla irfan ordusuyla gereğince meşgul olamadık. Lakin Allah’a şükürler olsun ki düşman karşısındaki aziz ordumuz için harcadığımız bütün emekler mutlu sonucunu verdi.
Artık bundan sonra aynı kuvvet, aynı faaliyet, aynı istekle irfan ordusu için çalışacak ve birincide olduğu gibi bu ikinci ordudan dahi emeklerimizin, faaliyetlerimizin mutlu ve başarılı sonuçlarını aynı parlaklıkta elde edeceğiz.
Arkadaşlar, asker ordusu ile irfan ordusu arasındaki birliktelik ve ilişkiyi belirtmek için şunu da belirteyim, kıymetli bir eserden ordunun ruhu kumanda heyetidir deniliyor. Hakikaten böyledir. Bir ordunun kıymeti kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür. Siz öğretmenler, sizler de irfan ordusunun kumanda heyetisiniz. Sizin ordunuzun kıymeti de sizlerin kıymetinizle ölçülecektir. Bağımsızlık mücadelesinde üç dört senedir düşmanı topraklarımızda mahvetmek için yaptığımız savaşla ordunun ruhu olan kumanda heyeti değerlerinin yüksekliğini nasıl ispat etmişse, bundan sonra yapacağımız yenilikler milletimize bir karanlık gibi çöken genel cehaleti yenmek savaşında da irfan ordusunun ruhu olan siz öğretmenlerin aynı yeteneği ortaya koyacağınıza eminim.
Bu konuda size güveniyor ve saygı ile selamlıyorum.”
Mustafa Kemal Paşa, daha sonra öğrencilerin ve izcilerin söyledikleri marşlar ve halkın sevgi gösterileri arasında Germiyanoğlu Bekir Bey’in evine gitti.
Öğle yemeğini burada yedikten ve iki saat kadar dinlendikten sonra otomobille çini fabrikasını ve Yeşil Camii ziyaret etti. Saat 16.45’te Kütahya İstasyonu’ndan trenle ayrıldı.

 

Bu habere de bakabilirsiniz

19 MAYIS 19.19’DA KÜTAHYA’DA ATABARI OYUNU SAHNELENDİ

Kütahya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte 19 …