Anasayfa / EKONOMİ / MİLLET PARTİSİ BÖLGE TOPLANTISINI KÜTAHYA’DA YAPACAK

MİLLET PARTİSİ BÖLGE TOPLANTISINI KÜTAHYA’DA YAPACAK

Millet Partisi bölge toplantısını bugün saat 14:00 da Belediye sosyal tesislerinde yapacak. Toplantı öncesi Millet Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ali Küçükgüzel’in katılımıyla basınla kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi. Millet Partisi İl Başkanı Muharrem Mutlu’nun da hazır bulunduğu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Millet Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ali Küçükgüzel:” Milli Mücadele ile kazandığımız istiklal zaferlerimizi, Mustafa Kemal’in Onuncu Yıl Nutku’nun sonunda “Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.” ifadesiyle hedeflendirdiği kültür, medeniyet, ahlak, ilim ve fazilet sahasında da zaferlerle taçlandırmamız gerekmektedir.

Bunun için 1960’ların ortalarında Yeniden Milli Mücadele hareketini başlatan Sayın Aykut Edibali kadrosunu hazırlamış 80 ortalarında kurduğu siyasi parti ile millet mücadelesine devam etmektedir.

 

Millet Partisi’nin HEDEF Ve METODU

 

Türk toplum ve insanını, şerefli mazisi, eşsiz tarih birikimi ve devasa manevi değerlerine layık; yüce, ileri ve mutlu bir hayat tarzına kavuşturma hedefimizdir. Büyük devlet, büyük millet, sade, samimî ve ulvî bir manevi hayat, bayındır bir vatan, sanayileşmiş bir ülke; müreffeh, insanın ve Türkiye’ nin çağdaş dünyada sorumluluğunun tam idraki içinde, hürriyet, adalet, barış, kardeşlik ve bölünmez bir birlik halinde yükselmiş, millî, manevi kültür değerleriyle çağın gereklerini sentezlemiş bir toplum halinde yükselmek ve ilerlemek ülkümüzdür.

 

Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik yeri, Türk milletini sadece bir gelişme mecburiyeti ile değil, bir var oluş sorusu ile de karşı karşıya getirmiştir. Bu yüzden Türk insanı için ilerlemenin, mutluluğun, insan hak ve hürriyetlerinin yegâne teminatı kaadir bir Türkiye’dir. Milletlerarası alanda meşru ve kutsal, adil ve insancıl, iradesini icraya kaadir bir Türkiye hedefini yüce bir amaç olarak benimsiyoruz.

 

Türk milletinin ve Türk insanının, Türkiye’nin tüm problemlerini en kısa süre içinde çözeceğine yürekten inanıyoruz. Türk insanının müstesna fıtri kabiliyetinin, çalışkanlığının, yüksek zekâsının, engin ve destanî, ruhî ve manevi gücünün; bilime, millî ve manevi değerlere, ülke gerçeklerine, insanoğlunun müstesna fıtratına ve çağdaş insan umuduna dayanan bilimsel, millî anlayışın ve ehil yöneticilerin rehberliğinde, ileri, mutlu ve kadir bir Türkiye hedefinde aşamayacağı engel, çözemeyeceği mesele yoktur. Bu müstesna potansiyelin harekete geçirilmesi şarttır. İşte bu yüzden, sürekli ve yaygın demokrasi hedefini, demokrasimizin millî ve ileri hedefi olarak benimsiyoruz.

 

Millet Partisi, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilke sine yürekten bağlıdır ve bu ilkenin tam ve kâmil manada uygulamasının sürekli, yaygın, millî, ahlaki, kültürel, sosyal ekonomik demokrasi olduğu kesin inancındadır.

 

Millet Partisi, insan hak ve hürriyetlerine, anayasal demokratik nizama saygılıdır. Parti, bilimsel düşünceye, millî dünya görüşüne, millî ve manevi değerlere bağlıdır. Hürriyetçi, millîyetçi, insancıl, laik, barışçı, adil, demokratik, şahsiyetçi, maneviyatçı, birlikçi, ıslahatçı ve meşruiyetçidir.

 

Parti çalışmalarında metot olarak, demokratik, açık propaganda, eğitim ve teşkilatlanma tarzını siyasal çalışmanın yegâne meşru vasıtası olarak görür. Ülke gerçeklerinden, Türk insanının şahsiyet yapısından, büyük Türk inkılâbı’nın yüce ilke ve ülkülerinden, Türk kültürünün bereketli toprağından, çağdaş siyasal düşünce ve deney hazinesinden kaynaklanan bilimsel, millîyetçi, hürriyetçi, demokratik ıslahat ülküsünün ve inancının, tüm vatandaşlarımız tarafından heyecanla ve en kısa zamanda benimseneceğine inancımız sonsuzdur.

 

Millet Partisinin PRENSİPLERİ

 

  1. A) SİYASAL DÜŞÜNCENİN KAYNAKLARI

1) İlim  2) Millî dünya görüşü ve millî – manevi sosyal değerler 3) Ahlak

  1. B) SİYASAL DÜŞÜNCENİN KABULLERİ

1) Gelişme 2) Meşruiyetçilik

C-) SİYASAL ÇABANIN PRENSİP VE İDEALLERİ

1) Hürriyetçi, demokratik – laik esas 2) Şahsiyetçilik – millîyetçilik 3) Adalet 4) Barış 5) Birlik

Millet Partisi’nin hayata geçirmeyi hedeflediği PROJELERİ

1)            İnsan hak ve hürriyetlerine dayalı HUKUK DEVLETİ

2)            Milli iradenin önündeki engellerin kalktığı DEMOKRASİ

3)            Din düşmanlığı gibi din istismarının da bittiği LAİKLİK

4)            Fakirlik ve çaresizliğin tarihe gömüldüğü, herkesin sosyal adalet şemsiyesine alındığı

KERİM DEVLET

5)            Bilim, hikmet ve erdemle donatılan, sorun üretmeyen, çözüm üreten

BİLGE DEVLET ve BİLİM TOPLUMU

6)            Büyüyen, gelişen, zengin, mutlu, muktedir ve insanlığın yeni barış medeniyeti

İSLAM RÖNESANSI’nı yöneten

MUHTEŞEM TÜRKİYE’yi kurmaktır.” Dedi.

Bu habere de bakabilirsiniz

İYİLİK İYİLİĞİ DOĞURDU

Kanseri kitap yazarak yenen ve umudunu asla kaybetmeyen Kütahyalı genç kızın kitabı “Papatyadan Prenses” çıktı. …