Anasayfa / RESMİ İLANLAR / İLAN KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen İmar Planlarına göre -43- adet daire, -3- adet arsa ve -39- adet işyerinin satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ile ihaleye konulmuştur.

 

İhale Tarihi / Günü / Saati : 13.Şubat.2018 / Salı   /  Tabloda belirtilen saatlerde             (Listelerde yazılı olan DAİRELER)

15.Şubat.2018 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde    (Listelerde yazılı olan ARSA VE İŞYERLERİ)

İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K:5

 

 1. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

 

2.1.         Peşin Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
2.2.         Vadeli Ödemelerde : Ø  İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

 

Ø  Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.

 

 

 1. DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :

 

3.1.           Ø Peşinatlar ile birlikte, diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

Ø 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği tüm taşınmaz satışları KDV’ den muaftır.

 

 1. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

 

 • Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
 • İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
 • İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
 • Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz),

 

 • İhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ ne teslim etmek zorundadır.

 

D A İ R E L E R

 

S.N Niteliği Durumu Mahalle Ada /

Parsel

Blok Kat Bağımsız

Bölüm

Alan (m²)

(Yaklaşık Net)

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale

Tarih–Saati

1 Mesken 2+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B09 Zemin 2 144,40 210.000,00 6.300,00 13.02.2018-14:00
2 Mesken 2+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B10 Zemin 1 144,40 210.000,00 6.300,00 13.02.2018-14:03
3 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B10 1 3 175,30 265.000,00 7.950,00 13.02.2018-14:06
4 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B10 5 11 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:09
5 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B10 6 13 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:12
6 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B11 Zemin 1 175,30 230.000,00 6.900,00 13.02.2018-14:15
7 Mesken 2+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B11 Zemin 2 144,40 210.000,00 6.300,00 13.02.2018-14:18
8 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B11 1 4 175,30 265.000,00 7.950,00 13.02.2018-14:21
9 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B11 2 6 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:24
10 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B11 8 17 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:27
11 Dubleks Mesken 6+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B11 9+Çatı 19 308,50 390.000,00 11.700,00 13.02.2018-14:30
12 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B12 3 7 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:33
13 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B12 4 9 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:36
14 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B12 5 10 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:39
15 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B12 6 12 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:42
16 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B13 3 6 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:45
17 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B13 4 8 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:48
18 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B13 7 14 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:51
19 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B13 8 16 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-14:54
20 Dubleks Mesken 6+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B13 9+Çatı 18 308,50 390.000,00 11.700,00 13.02.2018-14:57
21 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B14 1 3 175,30 265.000,00 7.950,00 13.02.2018-15:00
22 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B14 2 5 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-15:03
23 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B14 5 11 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-15:06
24 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B14 6 13 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-15:09
25 Mesken 2+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B15 Zemin 1 144,40 210.000,00 6.300,00 13.02.2018-15:12
26 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B15 1 3 175,30 265.000,00 7.950,00 13.02.2018-15:15
27 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B15 2 5 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-15:18
28 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B16 1 4 175,30 265.000,00 7.950,00 13.02.2018-15:21
29 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B16 2 6 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-15:24
30 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B16 7 16 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-15:27
31 Mesken 3+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B16 8 18 175,30 270.000,00 8.100,00 13.02.2018-15:30
32 Dubleks Mesken 6+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 B16 9+Çatı 20 308,50 390.000,00 11.700,00 13.02.2018-15:33
33 Mesken 4+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 C01 1 3 201,50 330.000,00 9.900,00 13.02.2018-15:36
34 Mesken 4+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 C01 2 5 201,50 340.000,00 10.200,00 13.02.2018-15:39
35 Mesken 4+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 C02 3 8 201,50 340.000,00 10.200,00 13.02.2018-15:42
36 Mesken 4+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 C02 4 10 201,50 340.000,00 10.200,00 13.02.2018-15:45
37 Mesken 4+1 Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 C02 8 17 201,50 340.000,00 10.200,00 13.02.2018-15:48
38 Mesken 4+1

3+1

Lala Hüseyin Paşa 2270 / 46 C02 9+Çatı 19 308,50 570.000,00 17.100,00 13.02.2018-15:51
39 Mesken 1+1 Lala Hüseyin Paşa 208 / 126 1 6 57,00 80.000,00 2.400,00 13.02.2018-15:54
40 Mesken 1+1 Maltepe 490 / 4 Zemin 2 51,52 60.000,00 1.800,00 13.02.2018-15:57
41 Mesken 1+1 Meydan 2543 / 108 A Zemin 1 58,00 80.000,00 2.400,00 13.02.2018-16:00
42 Mesken 2+1 Yıldırım Beyazıt 1500 / 12 1 3 114,30 105.000,00 3.150,00 13.02.2018-16:03
43 Dubleks Mesken 2+1 Yıldırım Beyazıt 4329 / 8 2 7 125,00 (Brüt) 105.000,00 3.150,00 13.02.2018-16:06

 

A R S A L A R

 

S. No Niteliği Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale

Tarih–Saati

1 Arsa Evliya Çelebi 703 5 733,00 300.000,00 9.000,00 15.02.2018-14:00
2 Arsa Sultanbağı 1570 8 205,00 71.750,00 2.155,00 15.02.2018-14:03
3 Arsa Yıldırım Beyazıt 2899 13 1.492,00 566.960,00 17.010,00 15.02.2018-14:06

 

İ Ş Y E R L E R İ

 

S. No Niteliği Mahalle Ada /

Parsel

Blok Kat Bağımsız

Bölüm

Alan (m²)

(Yaklaşık Net)

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL) İhale

Tarih–Saati

1 İşyeri Bosna-i Cedit 4349 / 1 Zemin 2 332,05 550.000,00 16.500,00 15.02.2018-14:09
2 İşyeri Bosna-i Cedit 4349 / 1 Zemin 3 250,45 415.000,00 12.450,00 15.02.2018-14:12
3 İşyeri Bosna-i Cedit 4350 / 1 Zemin 1 438,52 720.000,00 21.600,00 15.02.2018-14:15
4 İşyeri Bosna-i Cedit 4350 / 1 Zemin 2 438,52 720.000,00 21.600,00 15.02.2018-14:18
5 İşyeri Bosna-i Cedit 4350 / 1 Zemin 3 438,52 720.000,00 21.600,00 15.02.2018-14:21
6 İşyeri Bosna-i Cedit 4350 / 1 Zemin 4 438,52 720.000,00 21.600,00 15.02.2018-14:24
7 İşyeri Bosna-i Cedit 4350 / 1 Zemin 5 438,52 720.000,00 21.600,00 15.02.2018-14:27
8 İşyeri Bosna-i Cedit 4350 / 1 Zemin 6 438,52 720.000,00 21.600,00 15.02.2018-14:30
9 İşyeri Bosna-i Cedit 4350 / 1 Zemin 7 438,52 720.000,00 21.600,00 15.02.2018-14:33
10 İşyeri Lala Hüseyin Paşa 208 / 107 A Zemin 30 77,67 110.000,00 3.300,00 15.02.2018-14:36
11 İşyeri Lala Hüseyin Paşa 208 / 126 Zemin 27 54,70 150.000,00 4.500,00 15.02.2018-14:39
12 İşyeri Servi 670 / 51 4 6 225,98 1.020.000,00 30.600,00 15.02.2018-14:42
13 İşyeri Servi 670 / 51 5 7 225,98 1.020.000,00 30.600,00 15.02.2018-14:45
14 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2595 / 4 Zemin 1 245,00 490.000,00 14.700,00 15.02.2018-14:48
15 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2595 / 4 Zemin 2 245,00 490.000,00 14.700,00 15.02.2018-14:51
16 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2595 / 4 Zemin 3 245,00 490.000,00 14.700,00 15.02.2018-14:54
17 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2595 / 4 Zemin 4 245,00 490.000,00 14.700,00 15.02.2018-14:57
18 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2596 / 3 Zemin 15 155,00 310.000,00 9.300,00 15.02.2018-15:00
19 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2596 / 3 Zemin 16 375,00 750.000,00 22.500,00 15.02.2018-15:03
20 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2596 / 3 Zemin 17 375,00 750.000,00 22.500,00 15.02.2018-15:06
21 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 8 Zemin 54 64,00 105.000,00 3.150,00 15.02.2018-15:09
22 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 8 Zemin 74 210,00 305.000,00 9.150,00 15.02.2018-15:12
23 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 8 Zemin 107 64,00 120.000,00 3.600,00 15.02.2018-15:15
24 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 8 Zemin 130 25,00 100.000,00 3.000,00 15.02.2018-15:18
25 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 20 80,00 95.000,00 2.850,00 15.02.2018-15:21
26 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 35 60,00 70.000,00 2.100,00 15.02.2018-15:24
27 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 37 64,00 70.000,00 2.100,00 15.02.2018-15:27
28 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 39 64,00 70.000,00 2.100,00 15.02.2018-15:30
29 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 49 32,00 35.000,00 1.050,00 15.02.2018-15:33
30 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 83 90,00 100.000,00 3.000,00 15.02.2018-15:36
31 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 87 128,00 160.000,00 4.800,00 15.02.2018-15:39
32 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 93 64,00 70.000,00 2.100,00 15.02.2018-15:42
33 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 97 50,00 65.000,00 1.950,00 15.02.2018-15:45
34 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 100 110,00 110.000,00 3.300,00 15.02.2018-15:48
35 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 101 120,00 125.000,00 3.750,00 15.02.2018-15:51
36 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 115 60,00 85.000,00 2.550,00 15.02.2018-15:54
37 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 121 110,00 165.000,00 4.950,00 15.02.2018-15:57
38 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 122 143,00 255.000,00 7.650,00 15.02.2018-16:00
39 İşyeri Yıldırım Beyazıt 2583 / 12 Zemin 125 110,00 250.000,00 7.500,00 15.02.2018-16:03

 

 

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul 

İhale Birimi’ ne (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Bu habere de bakabilirsiniz

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ, PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL SATIN ALINACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ- PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL ALIMI alımı 4734 …