Anasayfa / EKONOMİ / T.C.KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2017/3605 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2017/3605 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2017/3605 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Söz konusu taşınmaz tapuda Alayunt Mahallesi 112 ada 2 parsel Seki Mevki 14.085,91 m2 yüz ölçümlü bahçeli tek katlı prefabrik fabrika binası niteliğinde olup borçlu adına tam oranında hisselidir. Söz konusu taşınmazın açık adresi 1. Organize Sanayi Bölgesi 3. cadde no:14’tür. Söz konusu taşınmaz imar planında 15 metre ön bahçeli 12 metre yan bahçeli yapı yaklaşma sınırı olan K.A.K.S: 1,00 T.A.K.S:0,60 olan bir katlı sanayi binası yapı alanında kalmaktadır. Taşınmazda depolar ve idari kısım mevcuttur. Onaylı projesinden aykırı arka kısımda çelik konkstrüksiyondan yapılmış depo kısmı bulunmaktadır. İdari kısımda muhasebe odası, yemekhane, idari büro, soyunma odaları ve tuvaletler mevcuttur. Üst katında odalar, mescit ve tuvaletler mevcuttur. Taşınmazın depolarla birlikte toplam yaklaşık alanı 2100 m2’dir. Taşınmazın taşıyıcı sistemi prefabriktir, çatı makasları prefabriktir yerler kuvars beton yüzeylidir. Yan tarafına sonradan ilave çelik konstrüksiyondan depo yapılmıştır. Bina 3A Yapı sınıfında olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın içerisindeki binanın çevresinde saha betonu ve betonarme istinad duvarı yapılmıştır. 1. Organize sanayi bölgesi Kütahya merkeze yaklaşık 15 km mesafededir. Söz konusu taşınmaz Kütahya Organ ize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunduğundan OSB Uygulama yönetmeliğinin 101(1) maddesinde yazılı tesisler kurulamaz. Ayrıca OSB Uygulama Yönetmeliğinin Madde 101(2), Madde 106(2), Madde 109(5), Madde 109(6), Madde 109(7), Madde 109(8),maddeleri gereğince işlem yapılacağından, söz konusu taşınmaz fabrika binasını satın alacak gerçek ve tüzel kişiler OSB Uygulama yönetmeliğinin yukardaki şarlarım kabul eder. Kıymeti :1.800.000,00 TLKDV Oranı :%181.Satış Günü : 07/02/2018 günü 11:00 -11:10 arası2.Satış Günü : 07/03/2018 günü 11:00 -11:10 arasıSatış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu –  Ali Paşa Mah. A. Kara BulvarıMERKEZ/KÜTAHYASatış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3605 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Bu habere de bakabilirsiniz

KUTSO’DA “MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU” SEMİNERİ

Üyelerin talepleri doğrultusunda, yıl boyunca farklı konularda düzenlenecek olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası KUTSO …