Anasayfa / RESMİ İLANLAR / ”S” OTOBÜS VE ”T” TAKSİ PLAKALARIN SATIŞI VE TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

”S” OTOBÜS VE ”T” TAKSİ PLAKALARIN SATIŞI VE TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

”S” OTOBÜS VE ”T” TAKSİ PLAKALARIN SATIŞI VE TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

 

İLAN

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 

1)   

 • Belediyemize tahditli aşağıdaki listede yazılı olan -5- adet ticari “S” otobüs ve -4- adet “T” taksi plakalarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılması işi,
 • Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen -2- adet işyerinin görüldüğü şekliyle –3- yıllığına işletilmek üzere ile kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati : 04.Ocak.2018 / Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K:5

 

2)     S VE T PLAKA SATIŞLARI İÇİN ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

 

a)            Peşin Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
b)            Vadeli Ödemelerde : İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

 

3)     K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :

 

a)  Peşinatlar ile birlikte, KDV ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.

 

4)     İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

 

 1. a)Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. b)Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
 3. c)İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
 4. d)İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
 5. e)Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
 6. f)2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
 7. g)Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz),
 8. h)Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,
 9. i)Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.’ dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

 

 1. j)Ayrıca “S” ve “T” Plakaların Satış İhalesine Katılacak Olanlar İlgi şartnamelerinde geçen belgeleri,

 

İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri ( “S” ve “T”  Plakaların Satış İhalesine katılacak olanlar İdari şartnamelerinde yazılı olan diğer belgelerle birlikte) en geç 04.Ocak.2018 tarihinde saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.

 

5)     SATIŞ İHALESİ (“S” VE “T” PLAKALAR) 

 

“S”   O  T  O  B  Ü  S     P  L  A  K  A  L  A  R  I
S. Plaka Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Saati
1 43 S 0502 45.000,00 TL  +  KDV 1.350,00 TL 14:00
2 43 S 0513 45.000,00 TL  +  KDV 1.350,00 TL 14:03
3 43 S 0514 45.000,00 TL  +  KDV 1.350,00 TL 14:06
4 43 S 0515 45.000,00 TL  +  KDV 1.350,00 TL 14:09
5 43 S 0516 45.000,00 TL  +  KDV 1.350,00 TL 14:12

 

“T”   T A K S İ   P  L  A  K  A  L  A  R  I
S. Plaka Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Saati
1 43 T 0165 100.000,00 TL  +  KDV 3.000,00 TL 14:15
2 43 T 0166 100.000,00 TL  +  KDV 3.000,00 TL 14:18
3 43 T 0167 100.000,00 TL  +  KDV 3.000,00 TL 14:21
4 43 T 0168 100.000,00 TL  +  KDV 3.000,00 TL 14:24 


6)     
KİRALAMA İHALESİ 

İ Ş Y E R L E R İ  
S. Taşınmaz Mevkii Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat Özel Geçici Teminat İhale Saati
1 Maruf Mahallesi L.H.P. Cad. Sipahi Konağı 200,00 TL + KDV 220,00 TL 500,00 TL 14:27
2 Ağaçköy Mh. Regülatör Sosyal Tesisleri

(Kafeterya-Restoran-Fırın, Çay Bahçesi, Dükkan)

Yaz: 1.000,00 TL + KDV
Kış:  100,00 TL + KDV
1.080,00 TL 2.000.00 TL 14:30

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

         EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Bu habere de bakabilirsiniz

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ, PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL SATIN ALINACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ- PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL ALIMI alımı 4734 …