Anasayfa / Yazarlar / Adil Özkan / DERSİMİZ CUMHURİYET

DERSİMİZ CUMHURİYET

Cumhuriyet kelimesi arapça “Cumhur” kelimesinden gelmektedir. Halk, ahali, kalabalık anlamını da taşır. Cumhuri ve sadece Cumhuriyet, iktidarın millet topluluğuna ait olduğu devlet şeklidir.
Cumhuriyette esas kural, seçimdir. Cumhuriyet en büyüğünden en küçüğ3üne kadar, devlet hizmetinde seçim ve tayin usulünü esas alır.
Devlet reisliğinde bile seçimle gelinse de kaydı hayat şartı yoktur.Cumhuriyet bir devlet veya hükümet şekli olarak da ifade edilir. 1921 Anayasamızın 29 Ekim 1923’de yapılan değişiklikle “Cumhuriyet” hükümet şeklinde ifade edilirken 1924 ve 1961 Anayasasında “Cumhuriyet” bir devlet şekli olarak belirlenmiştir.
Bir anlamda Cumhuriyet demokrasinin en gelişmiş şeklidir. Cumhuriyet bir kişi veya zümre yararına değil kamu yararına dayanan ve kamu yararına göre yönetilen devlet şeklidir.
Türkiye’de Cumhuriyet, demokratik rejime yöneliktir. Demokratik Cumhuriyet olmuştur. Cumhuriyet bu niteliğiyle diktatoryal Cumhuriyetlerden ayrılmıştır.
Cumhuriyet ırk, din, dil ve cinsiyet farkı gözetmez. Eşitlik ilkesi, herkesin kanun önünde eşitliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir özelliğidir. Cumhuriyet millet egemenliğini belirleyen ve millet egemenliğiyle bağdaşabilen tek rejimdir.
Türkiye Cumhuriyetini kıran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Demokraside en modern ve akla-mantığa tamamen uygun hükümet şekli Cumhuriyettir.
Bu idarede son söz milletin, uygulama meclisindir. Milletin vekili olan meclis her türlü kanunu yapar. Hükümetine itimat eder ve yürütme görevini ona verir. Bu idarede kuvvetler ayrılığı dediğimiz “Yasama-yargı-yürütme” tam bağımsız ve baskısız olarak görev yaparlar.
Ferde saygı ve sevginin tanınmadığı yerde Cumhuriyet olmaz.
Belli bir zümrenin olduğu yer de Cumhuriyet olmaz.
İslamiyette bile başında Cumhuriyet vardır. Peygamberimiz önce hem devlet başkanı hem de din büyüğüydü. Yani devlet idaresi ve din beraberdi. Peygamberimiz ölünce yerime şu geçsin dememiştir. Dört halife seçimle idareye gelmişlerdir. Bu da bir Cumhuriyet şeklidir. Ancak sonra siyasi güç mücadelesi bu durumu ortadan kaldırmıştır.
“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Ne devredilir, ne de devralınır.”
Büyük Türk Milleti hürriyet mücadelesini kanlarıyla yazmış ve yaratmıştır. Anadolu’nun her karış toprağı ecdat kanlarıyla yoğrulmuştur. Cumhuriyet milletin kendine olan güven ve varoluşun esasıdır.
Cumhuriyet faziletler üzerine kurulmuştur.
Cumhuriyet faziletler menzumesidir.
Fazilet olmayan yerde Cumhuriyet yoktur.
Şunu da belirtmek isterim ki Tarihi belgelere göre meşruti idareden Demokratik rejime geçiş, bir Kurtuluş hareketinin milletçe örgütlenerek vatanın belirli sınırlar içinde Devlet olarak uluslar arasında yerini almasıyla mümkün olmuştur.
Kurtuluş’tan sonra bir kuruluş’a gidilmişti. Hepimiz biliyoruz ki neticede kalkınma devrine başlanmıştır.
Türk milleti çeşitli coğrafi bölgelerde ve tarihin her devrinde devletler kurmuştur.
Zamanın şartlarına göre de medeniyet ve kültürünü geliştirmiştir. Altı yüzyıllık kurucusunun adıyla anılan Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul Merkez olmak üzere Avrupa’da Viyana’ya kadar uzanan, Afrika’nın Kuzey Kıyıları, Arap Yarımadası, Filistin, Suriye, Irak ve Anadolu Coğrafi bölgelerini kaplayan yerleri siyasi, ekonomik ve kültürel egemenliği altında bulundurmuştur.Ancak 17. Yüzyıldan itibaren bu yerleri kaybettik ve yeni devletler kuruldu. Birinci Cihan Savaşı başladığı zaman, Osmanlı sınırlarında bulunan Irak, Filistin, Suriye 1918’de fiilen elden çıkmıştı.Son Osmanlı devleti Sevr anlaşmasıyla Anadolu’nun bir bölgesine sıkıştırılmıştı.Bunları kısaca niye yazdım. İşte 1919’da başlayan mücadele ile var olma, küller içinde tekrar bağımsızlığa kavuşma ve bir devlet kurma mücadelesi verildi.Dış mihrakların oyununa o zamanda geldik. Yine geliyoruz. Çünkü bulunduğumuz topraklarda Türk ve Müslüman bir devletin olmasını istemiyorlar. Milletimizin birlik ve beraberliğe önem vermesi, yalan yanlış sözlere kanmamamız lazımdır.
Bu topraklar bizimdir. Atalarımız kanlarıyla suladılar ve bize bu günleri armağan ettiler.
Cumhuriyetimizin 94. Yılını kutlarken Tüm şehitlerimizin, Atatürk ve silah arkadaşlarımızın ruhları şâd olsun.Bu günlerimizin kıymetini bilelim. “Yurtta sulh cihanda sulh” sözünü unutmayalım. Gençlerin kız-erkek Türkiye devletinin daima yüceltecek düşüncede hareket etmesi önem taşımaktır.Çünkü Demokrasi ve hürriyet olmayan bir toplumda gözyaşı, ızdırap, vahşet ve zulüm vardır.
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Bu habere de bakabilirsiniz

İYİLİK İYİLİĞİ DOĞURDU

Kanseri kitap yazarak yenen ve umudunu asla kaybetmeyen Kütahyalı genç kızın kitabı “Papatyadan Prenses” çıktı. …