Anasayfa / GÜNDEM / Gündem / İLAN S.S. 595 Sayılı Kütahya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden

İLAN S.S. 595 Sayılı Kütahya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden

İLAN
S.S. 595 Sayılı Kütahya Yağlı Tohumlar
Tarım Satış Kooperatifinden
Kooperatifimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.11.2017 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 10:30′ da 30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Demirel Apt. No:74 Merkez /KÜTAHYA adresinde bulunan Kooperatifimiz İdari Binası Toplantı salonunda yapılacaktır.
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32. maddesi doğrultusunda 26.11.2017 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1-Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili (1 Başkan 2 katip üye seçimi).
2-Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu, istiklal marşı.
3-Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi oya sunulması bu kapsamda,
a.Bakanlığın 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/7 sayılı genelgesi ve T.T.K. 397 maddesi hükmü uyarınca henüz denetlenmemiş 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 ve 2015/2016 iş yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının müzakeresi ve oya sunulmasının tekrar geriye bırakılması.
b.Aynı kanun ve genelge hükümleri uyarınca 2016/2017 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, müzakeresi ile oya sunulmasının geriye bırakılması.
c.Anasözleşmenin 67. maddesinin a ve b fıkralarındaki hususların görüşülüp karara bağlanması.
4-Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi bu kapsamda,
a.İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş 01.08.2012-31.07.2013,01.08.2013-31.07.2014,01.08.2014-31.07.2015 ve 01.08.2015-31.07.2016 dönemlerine ait ibrasının tekrar geriye bırakılması.
b.İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş 01.08.2016-31.07.2017 dönemine ait ibrasının geriye bırakılması.
5-Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta, uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2017/2018 iş yılı yıllık çalışma programı ve bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.
6-Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.
7-Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.
8-İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.
9-2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016-2017 ve 2017-2018 hesap dönemlerine ait T.T.K. 397. maddesi hükümleri uyarınca denetçilerin belirlenmesi.
10- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Makamı’nın 29.12.2016 tarih, 21086960 sayılı onayı ile Tarım Satış Kooperatifleri Örnek Anasözleşmesi’nin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
11- Dilek temenniler ve kapanış.
14.10.2017 Kütahya Ekspres Gazetesi

Bu habere de bakabilirsiniz

KUTSO’DA “MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU” SEMİNERİ

Üyelerin talepleri doğrultusunda, yıl boyunca farklı konularda düzenlenecek olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası KUTSO …