Anasayfa / GÜNDEM / Gündem / Kütahya Özel Dostlar Eğitim Öğretim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurul İlanı

Kütahya Özel Dostlar Eğitim Öğretim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurul İlanı

Kütahya  Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 9717

Ticaret Unvanı :Kütahya Özel Dostlar Eğitim Öğretim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Siner Mh.O.S.B. Yolu Üzeri Özel Dostlar İlk ve Orta Okulu  Kütahya

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/09/2017 tarihli almış olduğu karara istinaden; 20/10/2017 tarihinde, saat: 18:00’de, Siner Mh.O.S.B. Yolu Üzeri Kütahya Özel Dostlar İlk ve Orta Okulu  Kütahya  adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016/2017 dönemi olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

Mustafa Nadi Sarıışık

Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

 

2-Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

 

3-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

 

4-Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

 

5-Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

 

6-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Kurucu Temsilci ücreti ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

 

7-Dilek ve temenniler

8-Kapanış

 

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Kütahya Özel Dostlar Eğitim Öğretim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi’nin 20/10/2017 tarihinde saat:18:00’de Siner Mh.O.S.B. Yolu Üzeri Özel Dostlar İlk ve Orta Okulu  Kütahya adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu habere de bakabilirsiniz

KUTSO’DA “MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU” SEMİNERİ

Üyelerin talepleri doğrultusunda, yıl boyunca farklı konularda düzenlenecek olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası KUTSO …