Anasayfa / RESMİ İLANLAR / İLAN KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1. Belediyemize tahditli aşağıdaki listede yazılı olan -10- adet “S” otobüs ve -3- adet “T” (pembe taksi) plakalarının satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati :03.Ekim.2017 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer :Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat:5)

2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :
Peşin Ödemelerde :İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

Vadeli Ödemelerde
(“S” Plakalar İçin) :İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle
uygulanacaktır.
“T” plaka satışında vadeli ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

3. K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK.
Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.

4. ÖZEL ŞARTLAR
İhalede satılacak “T” plakalar Kütahya Belediyesi Haymeana Hanımlar Lokali yanında ihdas edilecek durakta hizmet verecek olup taksiler pembe renk ve çalışacak personel (şoför) kadın olacaktır.

5. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :
a-Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b-Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
c-İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
d-İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
e-Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
f-2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
gGeçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz),
h-Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairelerinden son 3 ay içinde alınmış belge,
i- Prim borcu bulunmadığına dair SGK’dan son 3 ay içinde alınmış belge,
j- Adli makamlardan son 3 ay içerisinde alınmış Sabıka Kaydı,
k-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
İhaleye katılacaklar yukarıda belirtilen belgeleri ve şartnamede istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemi ’ne teslim etmek zorundadır.

S. Plaka Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Saati
1 43 S 0502 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:00
2 43 S 0503 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:03
3 43 S 0504 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:06
4 43 S 0506 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:09
5 43 S 0507 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:12
6 43 S 0508 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:15
7 43 S 0509 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:18
8 43 S 0510 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:21
9 43 S 0511 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:24
10 43 S 0512 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:27
11 43 T 0062 100.000,00 TL + KDV 3.000,00 TL 14:30
12 43 T 0076 100.000,00 TL + KDV 3.000,00 TL 14:33
13 43 T 0082 100.000,00 TL + KDV 3.000,00 TL 14:36

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat)müracaatları ilan olunur.

23.09.2017 Kütahya Ekspres Gazetesi

Bu habere de bakabilirsiniz

KDPU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİN YAZILIM VE PC BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KDPU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için yazılım ve pc alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 …